Xuất hóa đơn bán lẻ khi bị cưỡng chế hóa đơn

Cưỡng chế hoá đơn: Là một hình thức cưỡng chế mà Cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế người nộp thuế khi vi phạm luật, pháp luật về thuế. Bài viết này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cưỡng chế nợ thuế, quy trình xuất hoá đơn lẻ khi bị cưỡng chế bằng hình thức thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng (cưỡng ché hoá đơn).

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về cưỡng ché thi hành quyết định hành chính thuế.
 • Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 về việc sử dụng hoá đơn lẻ.

Các trường hợp bị cưỡng chế nợ thuế

 • Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản
 • Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn ghi trên quyết  định xử phạt thì bị cưỡng chế chế thi hnahf quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các biện pháp cưỡng chế nợ thuếđối với người nộp thuế là doanh nghiệp

 • Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.
 • Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
 • Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
 • Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

Xuất hoá đơn lẻ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp “Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng” nhưng chưa có khả năng đóng tiền nợ ngay để mở cưỡng chế nhưng doanh nghiệp vẫn muốn hoạt động bán hàng và có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT để ghi nhận doanh thu. Nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và người nộp thuế có doanh thu để chi trả các chi phí hoạt động, người nộp thuế làm công văn  gửi cho Cơ quan thuế quản lý  để đề nghị xuất hoá đơn lẻ.
 • Trích theo công văn số 5936/TCT-QLN: “Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xut kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước“.
 • Công văn mẫu tham khảo (ảnh minh hoạ).
 • Sau khi nộp công văn đến bộ phận một cửa tại Chi cục thuế thì kết quả xử lý sẽ được giải quyết chậm nhất là 5 ngày. Khi đó người nộp thuế sẽ nhận được thông báo chấp nhận/ không chấp nhận đề nghị trên.
 • Trường hợp công văn đề nghị được chấp nhận, người nộp thuế sẽ nộp số tiền thuế theo công văn đề nghị đã nộp, đồng thời đến cơ quan thuế cùng cán bộ của CCT  (cán bộ đội quản lý nợ) ra biên bản làm việc, quyết định thông báo những số hoá đơn doanh nghiệp đề nghị xuất lẻ có giá trị sử dụng.

Nội dung: NT Hue – #hocexcel.online