Thu Trang :

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Bây giờ rất nhiều người trẻ mong muốn khởi nghiệp và có rất nhiều công ty cổ phần được thành lập. Nhưng không phải ai cũng hiểu luật để thành lập một công ty cổ phần. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì …

Xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT

Đối với doanh nghiệp việc  làm mất hóa đơn là rủi ro có thể xảy ra trong công tác kế toán. Vậy khi phát hiện ra làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện những thủ tục gì …

MẪU PHIẾU THU, CHI TRÊN EXCEL

Kế toán luôn gắn liền với công việc thu và chi, sau đây là mẫu phiếu thu chi theo từng thông tư. Công ty các bạn áp dụng thông tư nào thì phải làm thu chi của thông tư đó. MẪU PHIẾU …