fbpx

Thu Trang :

Xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT

Đối với doanh nghiệp việc  làm mất hóa đơn là rủi ro có thể xảy ra trong công tác kế toán. Vậy khi phát hiện ra làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện những thủ tục gì …

MẪU PHIẾU THU, CHI TRÊN EXCEL

Kế toán luôn gắn liền với công việc thu và chi, sau đây là mẫu phiếu thu chi theo từng thông tư. Công ty các bạn áp dụng thông tư nào thì phải làm thu chi của thông tư đó. MẪU PHIẾU …