Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Bây giờ rất nhiều người trẻ mong muốn khởi nghiệp và có rất nhiều công ty cổ phần được thành lập. Nhưng không phải ai cũng hiểu luật và điều kiện thành lập công ty cổ phần. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì hãy cùng Học Excel Online đọc bài viết này.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Để công ty cổ phần đi vào hoạt động chính thức và được pháp luật công nhận, chủ công ty, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau:

Chủ thể thủ tục mở công ty cổ phần

  • Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. Đây là điều kiện thành lập công ty cổ phần bắt buộc đúng theo luật doanh nghiệp quy định
  • Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần không là Giám đốc/ Tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác.

Điều kiện về tên công ty

  • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia ( Đáp ứng quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).

Ngành nghề kinh doanh

  • Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác).

Điều kiện về trụ sở

  • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
  •  Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục địch cho thuê văn phòng), đúng theo thủ tục mở công ty cổ phần của nhà nước

Vốn điều lệ và Vốn pháp định

  • Vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dung với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần sẽ bao gồm rất nhiều bước khác nhau, tuy nhiên trước khi chuẩn bị hồ sơ để mở công ty cổ phần, chủ thể cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký thành lập công ty cổ phần. 

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Do người đại diện pháp luật ký)

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 2
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 2

 

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 3
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 3
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 4
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 4

 

2/ Dự thảo điều lệ công ty ( Phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập )

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

3/ Danh sách cổ đông sáng lập

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 5
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN trang 5

4/ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật.

  • Cá nhân có Quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu
  • Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức: Quyết định thành lập ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế)

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền  và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật doanh nghiệp)

5/ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

6/ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành , nghề mà theo quy định của Pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề .

7/ Mục lục hồ sơ: Ghi theo thứ tự trên.

—–

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!