MẪU PHIẾU THU, CHI TRÊN EXCEL

Kế toán luôn gắn liền với công việc thu và chi, sau đây là mẫu phiếu thu chi theo từng thông tư.

Công ty các bạn áp dụng thông tư nào thì phải làm thu chi của thông tư đó.

MẪU PHIẾU THU – CHI

  • Mẫu Phiếu thu

  • Mẫu phiếu chi

  • Mẫu tạm ứng

Ví dụ phiếu thu

 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

                                              

Ví dụ Phiếu chi

                                          

Ví dụ Tạm ứng