fbpx

MẪU PHIẾU THU, CHI TRÊN EXCEL

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Kế toán luôn gắn liền với công việc thu và chi, sau đây là mẫu phiếu thu chi theo từng thông tư.

Công ty các bạn áp dụng thông tư nào thì phải làm thu chi của thông tư đó.

MẪU PHIẾU THU – CHI

 • Mẫu Phiếu thu

 • Mẫu phiếu chi

 • Mẫu tạm ứng

Ví dụ phiếu thu

 

                                              

Ví dụ Phiếu chi

                                          

Ví dụ Tạm ứng


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •