Báo cáo sử dụng hóa đơn quên không nộp

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, doanh nghiệp có khi sẽ quên báo cáo sử dụng hóa đơn khi khai báo thuế. Vậy doanh nghiệp nên làm gì? nó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu ngay sau đây.

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

Ví dụ: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 8/2017, các bạn bắt đầu nộp từ ngày 1/09/2017 , hạn chậm nhất là ngày 20/09/2017. Hết ngày 20/09/2017 mà không nộp thì gọi là nộp chậm.

Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

Ví dụ: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 2/2017. Hạn chậm nhất là ngày 31/07/2017

Nếu quá hạn mà bạn vẫn không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ bị xử phạt và các mức phạt được căn cứ vào thời gian chậm nộp. 

Mức xử phạt liên quan tới báo cáo sử dụng hóa đơn 

Được quy định tại Điều 13 của TT 10/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 02/03/2014 và TT 176/2016/TT-BTC 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

a. Phạt cảnh cáo

Đối với hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10.

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng

Chậm nộp sau ngày 20 (Sau ngày 20 cũng là hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

c. Phạt từ 200.000 đến 1.000.000

  • Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.
  • Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp báo cáo thì không bị xử phạt.

Chú ý: Kể từ ngày 15/12/2016 theo Nghị định 176/2016/TT-BTC quy định:

    Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo , báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước kho cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền. 

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!