Hướng dẫn xử lý khi quên không nộp tờ khai thuế GTGT

Khá nhiều bạn thắc mắc vấn đề: “Quên nộp tờ khai thuế GTGT” thì hôm nay Học Excel Online sẽ giải đáp giúp các bạn. Căn cứ vào thông tư số 166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013  quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
 • Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
 • Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
 • Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
 • Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2018

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2018
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2018

Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

 • Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế.
 • Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định trên để áp dụng vào trường hợp cụ thể của đơn vị bạn tùy theo thời gian nộp chậm sẽ có mức xử phạt hành chính khác nhau.

Khi làm giải trình với cơ quan thuế thì đơn vị bạn chỉ cần làm theo đúng mẫu đơn kê khai nộp muộn và trình bày đầy đủ và chính xác thông tin với cơ quan có thẩm quyền xử lý là được.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hồ sơ nộp cho cơ quan thuế:

 • Bản giải trình kê khai nộp muộn;
 • Tờ khai thuế;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai nộp muộn, điều chỉnh (nếu có)

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KÊ KHAI THUẾ MUỘN

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KÊ KHAI THUẾ MUỘN
MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KÊ KHAI THUẾ MUỘN

Tải về mẫu công văn

Tải về lịch nộp báo cáo thuế

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!