Các hàm xử lý chuỗi, kí tự trong Excel


Đây là bài số #38 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Video bao gồm các bài hướng dẫn nhỏ sau đây:

 • Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm REPLACE trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm EXACT trong Excel
 • Hướng dẫn sử dụng hàm TRIM trong Excel

 • Các hàm Excel Phổ biến nhất trong công việc
 • http://windhampharmacy.com Antibiotics online
 • Các Hàm excel cần thiết cho kế toán viên, kiểm toán viên
 • Các Hàm excel cần thiết cho dân văn phòng
 • Các Hàm Vlookup Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Hàm Hlookup Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Hàm Sum Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Hàm Count Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Hàm Max, Min Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Hàm IF Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013 Hướng dẫn cơ bản Hàm If
 • Hàm index, Hàm Match, Dsum Hướng dẫn chi tiết trong excel 2007,2010,2013
 • Tạo mục lục tự động, sắp xếp tên theo thứ tự abc trong excel 2007, 2010, 2013
 • Định dạng ngày tháng trong Excel 2007, 2010 ,2013

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản