Tìm hiểu về các hàm làm tròn số trong Excel và các nguyên tắc làm tròn số

Làm tròn số là một chủ đề khá thú vị trong Excel. Bạn biết bao nhiêu hàm giúp làm tròn số? Tại sao lại cần tới nhiều hàm như vậy? Làm tròn số thì có những nguyên tắc gì? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Nhóm hàm ROUND và nguyên tắc làm tròn từ số 0

Gọi là nhóm hàm ROUND bởi có tới 3 hàm ROUND giúp làm tròn số: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN. Cấu trúc của các hàm này đều giống nhau, lần lượt là:

=ROUND(number,num_digits)

=ROUNDUP(number,num_digits)

=ROUNDDOWN(number,num_digits)

Trong đó:

  • number: Số được làm tròn
  • num_digits: Làm tròn tới vị trí thứ mấy tính từ dấu ngăn cách phần thập phân. Nếu num_digits là số dương thì làm tròn sang bên phải dấu ngăn cách phần thập phân, ngược lại nếu là số âm thì làm tròn sang bên trái.

Nhóm hàm ROUND làm tròn theo nguyên tắc làm tròn từ số 0, tức là làm tròn về 2 phía tính từ vị trí dấu ngăn cách phần thập phân (số 0)

Chúng ta có thể nhìn trên sơ đồ như sau:

Trong đó:

  • Hàm ROUND làm tròn dựa theo nguyên tắc phần làm tròn <5 thì làm tròn xuống, phần làm tròn >=5 thì làm tròn lên
  • Hàm ROUNDUP chỉ làm tròn lên. Với số >0 thì làm tròn tới số lớn hơn, với số <0 thì làm tròn tới số nhỏ hơn (đi xa khỏi 0)
  • Hàm ROUNDDOWN chỉ làm tròn xuống. Với số >0 thì làm tròn tới số nhỏ hơn, với số <0 thì làm tròn tới số lớn hơn (tiến về 0)

Chúng ta có thể xem một vài ví dụ về làm tròn của các hàm này như sau:

Làm tròn tới số nguyên là số chẵn, lẻ với hàm EVEN và ODD

Một kiểu làm tròn nữa mà bạn có thể gặp đó là làm tròn tới 1 số chẵn hoặc 1 số lẻ. Để sử dụng phương pháp làm tròn này chúng ta có:

a. Hàm EVEN

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số chẵn.

Cấu trúc hàm EVEN

=EVEN(Number)

b. Hàm ODD

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số lẻ.

Cấu trúc hàm ODD

=ODD(Number)

Hai hàm này đều làm tròn theo nguyên tắc cách xa số 0 (giống nguyên tắc hàm ROUNDUP). Đối tượng của 2 hàm này chỉ có 1 tham số Number, và kết quả làm tròn luôn là số nguyên, không có phần thập phân.

Trong ví dụ sau chúng ta sẽ xem cách làm tròn của 2 hàm này:

Xem thêm: Cách sử dụng hàm EVEN và hàm ODD trong Excel

Làm tròn theo bội sốvới hàm CEILING và FLOOR

Đây là 2 hàm dùng để làm tròn theo bội số, trong đó:

a. Hàm CEILING

Hàm này giúp làm tròn lên đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm CEILING làm tròn theo nguyên tắc cách xa khỏi số 0

Cấu trúc:

=CEILING(number, significance)

b. Hàm FLOOR

Hàm này giúp làm tròn xuống đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm FLOOR làm tròn theo nguyên tắc gần tới số 0

Cấu trúc:

=FLOOR(number, significance)

Làm tròn tới số nguyên gần nhất với hàm INT

Nội dung này các bạn có thể tham khảo tại bài viết

Cách tìm phần nguyên của phép chia với hàm QUOTIENT và hàm INT

Trong bài viết này Học Excel Online đã mô tả rất rõ về hàm INT và nguyên tắc làm tròn của hàm này.

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã có thể nắm được một số hàm thường được sử dụng để làm tròn số. Trong công việc tính toán, xử lý dữ liệu trên Excel thì nhóm hàm làm tròn số được ứng dụng khá nhiều. Bạn thích sử dụng hàm nào nhất? Hãy chia sẻ với Học Excel Online nhé!

Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu với các bạn 1 khóa học rất đầy đủ kiến thức và bổ trợ rất tuyệt vời cho bạn trong việc làm quen với Excel, sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để giúp bạn làm việc trên Excel được tốt hơn, hiệu quả hơn. Chi tiết xem tại:Khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản