Hướng dẫn sử dụng hàm ROWS trả về số lượng hàng của tham chiếu trong Excel

Cùng với hàm COLUMNS trả về số lượng cột của tham chiếu, Excel cung cấp cho người dùng một hàm để “bắt cặp”: hàm ROWS trả về số lượng hàng của tham chiếu. Cụ thể hãy đọc bài viết bên dưới:

Hàm ROWS, công dụng và cú pháp

Công dụng của hàm ROWS

Hàm ROWS trả về tổng số lượng hàng của tham chiếu nhất định.

Công thức hàm

Công thức của hàm ROWS như sau:

=ROWS(mảng tham chiếu)

Trong đó mảng tham chiếu là một ô hoặc một vùng.

Ứng dụng hàm ROWS

Tương tự hàm COLUMNS, ta có thể sử dụng hàm ROWS kết hợp với chức năng Table trong Excel để tự động đếm số cột như sau:

Sử dụng hàm đếm số dòng của bảng. Với khả năng tự mở rộng vùng, kết quả cũng sẽ thay đổi mỗi khi ta nhập thêm vào. Bằng cách kết hợp này, ta có thể đếm được số dòng của bảng, cũng như kết hợp với những hàm khác như OFFSET để tìm kiếm dòng cuối của bảng.

Đây là một cách làm rất hữu ích để có thể đếm được số dòng trong một bảng và đồng thời tự động thay đổi khi bảng mở rộng, giúp ta không cần phải tính toán lại. Kết hợp với một số hàm cơ bản và nâng cao khác, ta có thể thực hiện được các tác vụ trong tính toán với Excel.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo những bài viết liên quan dưới đây:

Cách dùng hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu trong Excel

Hướng dẫn hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản