Hướng dẫn hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel

Bạn muốn biết tham chiếu của mình thuộc cột nào? Bạn muốn tính toán dựa trên tọa độ cột của ô đó? Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu cho bạn sơ lược nhất về hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu.

Hàm COLUMN, công dụng và cú pháp

Công dụng hàm COLUMN

Hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu nhất định.

Công thức

Công thức của hàm COLUMN như sau:

=COLUMN(tham chiếu)

Nếu tham chiếu rỗng, COLUMN sẽ trả về vị trí cột tại ô nhập công thức vào

Tham chiếu là một ô, COLUMN sẽ trả về vị trí cột của ô đó

Trong trường hợp tham chiếu là một vùng, COLUMN sẽ trả về vị trí cột của ô đầu tiên trong vùng đó

Lưu ý: Trong trường hợp hàm COLUMN được nhập vào dưới dạng công thức mảng ngang cho một vùng, giá trị trả về sẽ tăng tiến dần tới hết vị trí cột của vùng đó. Ví dụ:

Ứng dụng

Ứng dụng đơn giản nhất của hàm COLUMN đó là tạo ra danh sách dữ liệu số tăng tiến theo hàng ngang.

Ví dụ, để tạo dữ liệu tăng tiến theo cấp số cộng 2 đơn vị, ta làm như sau:

1. Nhập điểm đầu

2. Tại ô C1, sử dụng công thức:

=$B$1*(COLUMN()-1)

Sau đó sử dụng thao tác fill để tạo ra dãy số tăng tiến

 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tương tự sau:

Chuyển một cột thành nhiều cột trong Excel bằng công thức – Phần 1

Chuyển một cột thành nhiều cột trong Excel bằng công thức – Phần 2

Hướng dẫn cố định cột trong Excel

 

Chúc các bạn học tốt!

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản