Hướng dẫn cách tạo file Excel tính tiền thưởng tết 2019

Cứ đến cuối mỗi năm thì câu chuyện tiền thưởng lại trở thành chủ đề được bàn tán khá sôi nổi. Với những ai làm công tác quản lý nhân sự, hành chính văn phòng thì việc không thể không làm là phải lập bảng tính tiền thưởng tết. Bạn có gặp khó khăn gì với việc này không? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách tạo file Excel tính tiền thưởng tết 2019 nhé.

Những căn cứ tính thưởng tết

Trước khi thực hiện lập bảng tính trên Excel, chúng ta cần phải làm rõ những căn cứ tính thưởng tết. Bởi trong một số trường hợp việc quy định thưởng tết khá phức tạp, nếu không làm rõ ngay từ đầu thì rất dễ sai sót khi làm trên Excel.

Những tiêu chí làm căn cứ tính tiền thưởng tết bao gồm:

 • Tiền lương đang hưởng: là mức lương đang hưởng hàng tháng của người lao động. Khoản này không bao gồm các phần về trợ cấp, phụ cấp.
 • Các tiêu chí xét thưởng: Năng suất lao động, thâm niên làm việc, chấp hành kỷ luật lao động… Tiêu chí này phụ thuộc vào đặc điểm từng doanh nghiệp. Các tiêu chí đều quy về giá trị % để tính ra số tiền thưởng.

Năng suất lao động

Năng suất lao động thể hiện hiệu quả và ý thức làm việc. Năng suất càng cao chứng tỏ người lao động đã cố gắng và có ý thức làm việc tốt. Đây là một tiêu chí thường thấy khi xét thưởng cho người lao động.

Ví dụ: Trong doanh nghiệp A xét năng suất lao động theo phương thức chấm điểm, trong đó:

 • Điểm S: Đạt sản lượng quy định trong 3 tháng gần nhất. Mức thưởng 100%
 • Điểm A: Đạt sản lượng quy định trong tháng đó. Mức thưởng 70%
 • Điểm B: Đạt ở mức từ 80% trở lên. Mức thưởng 50%
 • Điểm C: Đạt ở mức 50% trở lên. Mức thưởng 20%
 • Điểm D: Không đảm bảo năng suất yêu cầu. Mức thưởng 0%

Thâm niên làm việc

Thâm niên là quãng thời gian làm việc liên tục của người lao động tại doanh nghiệp. Thâm niên phản ánh sự gắn bó với công việc, với công ty. Ngoài ra thâm niên còn thể hiện yếu tố kinh nghiệm của người lao động, giảm áp lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới. Vì vậy để khuyến khích người lao động ổn định, gắn bó với công việc, các doanh nghiệp thường lấy tiêu chí thâm niên làm việc để xét thưởng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A áp dụng mức thưởng với thâm niên làm việc như sau:

 • Dưới 1 năm – Mức thưởng 10%
 • Từ 1 năm đến dưới 2 năm – Mức thưởng 20%
 • Từ 2 năm đến 5 năm – Mức thưởng 30%
 • Từ trên 5 năm – Mức thưởng 50%

Cách tính tiền thưởng:

 • Tổng % tiền thưởng = % năng suất lao động + % thâm niên
 • Tiền thưởng = % tiền thưởng * Mức lương tháng

Khi đã xác định hết các yếu tố liên quan tới cách tính tiền thưởng, chúng ta tiến hành lập bảng tính trên Excel như sau

Lập bảng tính tiền thưởng tết trên Excel

Để bắt đầu, chúng ta cần có:

 • Một bảng gồm danh sách nhân viên, trong đó có sẵn các thông tin như : Họ tên, Ngày vào làm, Điểm, Mức lương tháng
 • Một bảng về tính thưởng theo năng suất, trong đó xác định mức % thưởng theo từng hệ số điểm (theo nội dung phần căn cứ thưởng)
 • Một bảng về tính thưởng theo thâm niên, trong đó xác định mức % thưởng theo từng hệ số năm thâm niên (theo nội dung phần căn cứ thưởng)

Cách trình bày định dạng bảng tính

Như vậy chúng ta cần có nội dung như sau:

Về cách trình bày, định dạng trong Excel để có được hiệu quả thẩm mỹ như vậy thì chúng ta có thể làm theo các gợi ý sau:

 • A1 – mục Cell Styles chọn Title, sau đó chọn lại font chữ là Time New Roman (vì mặc định font chữ của Title sẽ theo font chữ mặc định của Excel)
 • B2:J2 –  mục Cell Styles chọn Heading 2 (có thể đặt font chữ nhỏ đi 1 chút)
 • A3:J3 – mục Cell Styles chọn Heading 3 (có thể đặt font chữ nhỏ đi 1 chút), ô K2:K3 chọn Merge cell (trộn ô)
 • A14:K14 – mục Cell Styles chọn Total
 • M1:N1 –  mục Cell Styles chọn Heading 2
 • M2:N2 –  mục Cell Styles chọn Heading 3
 • M9:N9 –  mục Cell Styles chọn Heading 2
 • M10:N10 –  mục Cell Styles chọn Heading 3
 • Các ô I1 và K1 chọn Cell Styles là Note

Còn lại chúng ta thực hiện kẻ khung cho bảng tính bằng Format Cells/ Bolder

Như vậy các bạn có thể thấy việc định dạng bảng tính bằng Cell Styles rất nhanh và đem lại hiểu quả khá tốt phải không nào. Khi làm việc trên Excel, chúng ta cố gắng nâng cao khả năng trình bày sao cho khoa học và thẩm mỹ để bảng dữ liệu đẹp hơn, dễ nhìn hơn nhé. Cell Styles cũng là một nội dung quan trọng khi chúng ta thực hiện bài thi MOS Excel nữa đó.

Tham khảo: Cách thiết lập, định dạng và áp dụng Cell Styles trong bài thi MOS Excel

Xây dựng công thức tính

Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải sử dụng các hàm, công thức trong Excel để tính toán ra kết quả cho các cột F -> K, giúp hoàn thiện bảng tính.

Tính thâm niên

Về nội dung này, Học Excel Online đã có hẳn 1 bài viết riêng để phân tích và xây dựng công thức tính số tháng thâm niên rồi. Bạn hãy đọc bài viết sau:

Cách tính phụ cấp thâm niên trên Excel

Áp dụng vào bảng tính này chúng ta có:

Số thàng thâm niên (tính cho ô F4) = Số tháng (quy đổi) theo thời gian xét thưởng – Số tháng (quy đổi) theo Ngày vào làm

 • Số tháng (quy đổi) theo thời gian xét thưởng = K1*12+I1. Các vị trí K1, I1 cần cố định để không thay đổi khi filldown công thức tại F4 xuống các dòng bên dưới.
 • Số tháng (quy đổi) theo Ngày vào làm = Year(D4)*12+Month(D4)+IF(DAY(C4)<15,1,0)

Trong đó IF(DAY(C4)<15,1,0) là làm tròn ngày làm việc, nếu trước ngày 15 thì làm tròn lên 1 tháng.

Như vậy tại ô F4 chúng ta có công thức sau:

=($K$1*12+$I$1)-(YEAR(C4)*12+MONTH(C4)+IF(DAY(C4)<15,1,0))

Số năm thâm niên: G4=F4/12

Tính % thâm niên được thưởng

Trường hợp này chúng ta cần tham chiếu Số năm thâm niên của từng người với bảng Tính thưởng theo thâm niên. Do đó chúng ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

H4=VLOOKUP(G4,$M$11:$N$14,2,1)

Trong đó:

 • G4: Đối tượng tham chiếu là số năm thâm niên tương ứng của nhân viên
 • M11:N14: Bảng Tính thưởng theo thâm niên. Bảng này cần cố định bởi công thức có thể filldown cho những nhân viên khác.
 • 2: Kết quả cần tham chiếu là % thưởng, nằm ở cột thứ 2 trong bảng Tính thưởng theo thâm niên
 • 1: Phương pháp tìm kiếm là tương đối, bởi số năm thâm niên khi xét là xét theo khoảng năm chứ không phải chính xác đúng số năm cụ thể.

Các bạn có thể tham khảo thêm về hàm VLOOKUP tại bài viết:

Hàm, công thức excel thông dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm Vlookup

Tính % năng suất được thưởng

Tương tự như tính % thâm niên thưởng, chúng ta sẽ tham chiếu Điểm của từng người (cột D) với bảng Tính thưởng theo năng suất bằng hàm VLOOKUP như sau:

I4=VLOOKUP(D4,$M$3:$N$7,2,0)

Trong đó:

 • D4: Đối tượng tham chiếu là Điểm tương ứng của nhân viên
 • M3:N7: Bảng Tính thưởng theo năng suất. Bảng này cần cố định bởi công thức có thể filldown cho những nhân viên khác.
 • 2: Kết quả cần tham chiếu là % thưởng, nằm ở cột thứ 2 trong bảng Tính thưởng theo năng suất
 • 0: Phương pháp tìm kiếm là tuyệt đối, bởi giá trị ở D4 là text nên phải tìm chính xác theo ký tự text đó.

Tính số tiền thưởng

Tổng % ại J4=H4+I4

Số tiền thưởng được tính = Mức lương tháng * Tổng % thưởng

K4=E4*J4

Vậy là xong rồi, hãy cùng kiểm tra kết quả xem có chính xác không nào:

Chúc các bạn thành công!

Ngoài ra các bạn có thể tải file mẫu của bài viết này tại địa chỉ: http://bit.ly/2NMKw47

Xem thêm:

Phân biệt hàm VLOOKUP với HLOOKUP và bí quyết sử dụng hàm

Cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm Match khi tìm theo nhiều cột chứa kết quả


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản