Hướng dẫn cách phân biệt hàm TRUNC với hàm INT trong Excel

Để tách phần nguyên của 1 số, hay để tìm phần nguyên của phép chia, chúng ta có thể sử dụng hàm TRUNC hoặc hàm INT đều được. Vậy sự khác biệt giữa hai hàm này như thế nào? Cùng Học Excel Online tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Hướng dẫn cách phân biệt hàm TRUNC với hàm INT trong Excel

1. Tác dụng

Hàm INT có tác dụng chính là: Làm tròn số xuống số nguyên gần nhất hướng tới số 0. Tức là nếu số đó là số dương thì làm tròn xuống, còn nếu là số âm thì làm tròn lên.

Hàm TRUNC có tác dụng chính là: Làm tròn 1 số bằng cách loại bỏ phần chữ số được làm tròn về 0

Có thể thấy cả 2 hàm đều có tác dụng giống nhau là làm tròn xuống của 1 số. Tuy nhiên để xét sự khác biệt, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây

2. Sự khác nhau giữa hàm TRUNC và hàm INT

Trong ví dụ trên, chúng ta xét 1 số có phần thập phân là 152.58921

Khi dùng hàm INT, chúng ta chỉ ra được duy nhất 1 số là số 152 (số chỉ có phần số nguyên).

a. Khi dùng hàm TRUNC với num_digits = 0, chúng ta có:

C2 =TRUNC(A2, 0) hoặc

C2 =TRUNC(A2)

Có thể không nhập tham số num_ditgits thì sẽ được mặc định tham số đó  bằng 0

Như vậy kết quả hàm TRUNC với num_digits = 0 sẽ giống với hàm INT

b. Khi dùng hàm TRUNC với num_digits khác 0

Chúng ta xét tiếp 2 trường hợp:

  • Hàm TRUNC với num_digits là số dương tại ô C3, khi đó ta thấy hàm TRUNC chỉ giữ lại 2 số phần thập phân (tương ứng với tham số num_digits = 2), toàn bộ phần số phía sau 2 chữ số thập phân được loại bỏ.
  • Hàm TRUNC với num_digits là số âm tại ô C4, ta thấy hàm TRUNC đã loại bỏ toàn bộ phần chữ số hàng chục, hàng đơn vị, phần thập phân (bỏ toàn bộ chữ số từ hàng chục trở về sau) về 0, lúc đó kết quả chỉ còn là 100

Như vậy hàm TRUNC đa dạng hơn hàm INT rất nhiều trong việc làm tròn xuống 1 số, vì có thể làm tròn tới cả phần thập phân lẫn phần số bên trái dấu ngăn cách phần thập phân.

Kết quả hàm TRUNC giống với hàm ROUNDDOWN:

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết thú vị về các hàm làm tròn số:

Tìm hiểu về các hàm làm tròn số trong Excel và các nguyên tắc làm tròn số

Hướng dẫn hàm QUOTIENT trả về kết quả của phép chia trong Excel

Hàm làm tròn ROUND trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản