Hướng dẫn hàm QUOTIENT trả về kết quả của phép chia trong Excel

Trong Excel, khi nhắc tới phép chia, ta thường tỏ ra quen thuộc hơn với hàm MOD trả về phần dư. Ngoài ra Excel cũng cung cấp hàm QUOTIENT đưa ra kết quả phần nguyên phép chia. Cụ thể hãy đọc bài viết dưới đây.

Hàm QUOTIENT, công dụng và cú pháp và ví dụ

Công dụng hàm QUOTIENT

Hàm QUOTIENT được sử dụng để trả về phần nguyên của một phép chia.

Cú pháp

Cú pháp của hàm là:

=QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó numerator là số bị chia, denominator là số chia.

Ta có thể diễn giải bằng hình sau:

Ví dụ

Ta có thể sử dụng hàm tới các tham chiếu ô đưa ra kết quả phép chia:

Hoặc nhập trực tiếp với công thức:

=QUOTIENT(số bị chia, số chia)

Lưu ý: Nếu một trong hai giá trị không phải là số, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ứng dụng

1. Hàm QUOTIENT có thể được ứng dụng trong các công việc như đếm số tuần.

Ta đều biết 1 tuần có 7 ngày. Vậy 22 ngày là bao nhiêu tuần? Từ 1/1/2019 tới 23/1/2019 chẳng hạn.

Ta sử dụng QUOTIENT trong trường hợp này để tính số tuần. Logic ở đây là ta chỉ lấy phần nguyên, bởi vậy ta gõ theo cú pháp:

=QUOTIENT(22,7) hoặc =QUOTIENT(A1-A2,7) với ô A1 chứa giá trị 23/1/2019, ô A2 chứa giá trị 1/1/2019.

Lưu ý: Không nhập trực tiếp =QUOTIENT(21/1/2019-1/1/2019,7) bởi Excel sẽ hiểu đó là phép chia.

Tham khảo

Hàm Int lấy phần nguyên trong Excel 

Sử dụng MOD và QUOTIENT

So sánh QUOTIENT và INT


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản