Cách sử dụng hàm MIN trong Excel cơ bản dễ hiểu nhất

Trong bài viết lần trước về hàm MAX, ta đã hiểu cách mà hàm này hoạt động trong Excel ra sao. Lần này, Học Excel Online sẽ đưa tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về hàm MIN từ lý thuyết cho tới cách nó vận hành.

Công dụng và công thức của hàm MIN

Hàm MIN sẽ trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Hàm MIN có công thức như sau:

=MIN(số thứ nhất, [số thứ hai],…)

Trong đó số thứ nhất và số thứ hai là những giá trị nhập vào từ bàn phím, những công thức hoặc tham chiếu tới ô chứa giá trị. Tối đa là 255 số.

Nếu hàm MIN chỉ chứa số thứ nhất, nó sẽ trả về giá trị của số đó.

Lưu ý:

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị lô-gic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
  • Nếu bạn muốn bao gồm giá trị lô-gic và biểu thị văn bản của số vào một tham chiếu như một phần của phép tính, hãy sử dụng hàm MINA.

Ví dụ

Hàm MIN sẽ trả về giá trị nhỏ hơn trong danh sách các số.

Sử dụng hàm MIN thay cho hàm IF

Trong một số trường hợp ta có thể sử dụng hàm MIN thay cho IF, ví dụ:

=IF(số thứ nhất < số thứ hai, số thứ nhất, số thứ hai)

Ta có thể thay công thức đó bằng hàm MIN:

=MIN(số thứ nhất, số thứ hai)

Về ví dụ cụ thể trong thực tế, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn sử dụng MIN MAX thay thế IF trong 1 vài trường hợp.

Xem thêm các hàm liên quan:

Hướng dẫn Hàm IF cho người mới

19 tips hữu hiệu về hàm IF lồng nhau (Phần 1)

19 tips hữu hiệu về hàm IF lồng nhau (Phần 2)

Không hề khó để sử dụng hàm MIN so sánh hai hoặc nhiều giá trị trong Excel phải không nào? Chúc các bạn học tốt và đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của Học Excel Online nhé.


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản