Hàm EXACT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm EXACT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm EXACT giúp so sánh 2 chuỗi ký tự text có giống nhau hay không. Việc so sánh tính chính xác này giúp phát hiện nội dung khác nhau do cách nhập (tạo ra) dữ liệu khác nhau, mà bỏ qua sự khác nhau do định dạng dữ liệu.

Cách dùng / cấu trúc

Hàm EXACT có cấu trúc như sau:

EXACT( <Văn bản 1>, <Văn bản 2> )

Tham số

Hàm có 2 tham số bắt buộc là:

<Văn bản 1> : đoạn text thứ nhất

<Văn bản 2> : đoạn text thứ 2

Có thể là 1 đoạn text hoặc cột chứa giá trị text.

Giá trị trả về

Là TRUE nếu 2 đoạn text giống nhau (chính xác), là FALSE nếu 2 đoạn text khác nhau.

Chú ý

Hàm EXACT thường dùng để kiểm tra việc tạo ra đoạn text, không phải so sánh định dạng của dữ liệu.

Hàm EXACT có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Ví dụ

Chúng ta có 2 cột dữ liệu chứa thông tin các tỉnh, thành phố. Trong 2 cột này có thể khi nhập dữ liệu đã nhập sai chính tả hoặc sai việc viết hoa các ký tự. Khi đó chúng ta dùng hàm EXACT để tìm dữ liệu nào đang nhập sai:

ham-exact-trong-power-bi-dax-1

Có thể thấy chỉ có nội dung nam định là ra kết quả TRUE vì nhập đúng cả cách viết đều là chữ thường. Còn các nội dung khác ra kết quả False do nhập thiếu dấu hoặc không đúng vị trí viết hoa các ký tự.

Tham khảo

Trong khóa học về Power BI của chung tôi còn có rất nhiều những hàm hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác, mời các bạn cùng đón đọc:


Khóa học mới xuất bản