Hướng dẫn cách tạo SheetForm Phiếu thu, Phiếu chi trên Excel VBA – Phần 4

Chào các bạn,

Khi  sử dụng VBA trong excel ,  chúng ta thường nghĩ tới việc sử dụng userform để tạo form nhập dữ liệu. Nhưng việc thiết lập userform thường khá phức tạp và sử dụng nhiều code. Đối với những bạn mới tiếp cận về VBA thì việc sử dụng userform gặp nhiều khó khăn.

Trong bài viết này  mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng SheetForm (form tạo trên Sheet) để sử dụng tương tự như userform. Phạm vi bài viết gồm:

Bài 4: Viết Code VBA cho thao tác Lưu SheetForm

Tạo nút  lệnh

Chúng ta vẽ 1 nút lệnh có tên Lưu trong sheet Phieu_thu (để tìm hiểu chi tiết cách vẽ vui lòng xem ở bài 2)

Xây dựng quy trình

Khi lưu phiếu, từng nội dung của phiếu sẽ được  đưa vào đúng vị trí của từng cột trong phần Bảng kê

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Phiếu tiếp theo sẽ được lưu vào dòng tiếp theo so với dòng cuối cùng đang chứa dữ  liệu trong Bảng kê.

Xem ngay: Lớp học Excel ở Hà Nội

Xử lý dữ liệu trước khi lưu

Để thực  hiện quy trình trên được dễ đàng, chúng ta có thể tạo 1 bước xử lý dữ liệu trước khi lưu như sau:

  • Tại Sheet Điều kiện, nhập lại phần tiêu đề của các cột trong Bảng kê
  • Đưa nội dung phiếu thu vào từng cột tương ứng trong sheet Điều kiện

Ở cột Loại,  với loại phiếu là Phiếu thu, chúng ta có thể nhập trực tiếp loại là “Thu”

Những cột khác: lấy tương ứng  nội   dung ở sheet Phieu_thu

Chúng ta hình dung với thao tác xử lý này, việc  lưu dữ liệu sẽ diễn ra như sau:

Viết Code VBA Lưu SheetForm

Mở cửa sổ VBA (phím tắt Alt + F11), tạo 1 Sub có tên là Luu_Phieu_Thu

Nội dung của Sub được  biểu diễn như sau:

Dòng lệnh tìm dòng cuối của bảng dữ liệu là dòng lệnh cơ bản nhất khi chúng ta làm việc với VBA.

Sheet1.Cells(Rows.Count, 1) : lưu ý  số 1  ở đây là nói tới vị trí cột cần xác định dòng cuối trong bảng. Ở đây sử dụng cột A nên dùng số 1

Sheet1.Range(“A” & DongCuoi & “:” & “G” & DongCuoi) được hiểu là vùng dữ  liệu được lấy nội dung. Phần này chính là dòng  cuối của bảng dữ  liệu, tính từ cột A tới cột G

Sheet3.Range(“E4:K4”) là vùng dữ liệu trong sheet Điều kiện dùng để lưu vào Bảng kê (đã làm ở bước phân tích dữ  liệu).

Gán lệnh Macrro vào nút lệnh Lưu

Chọn chức năng Assign Macro cho nút lệnh Lưu, chọn macro Luu_Phieu_Thu

Bây giờ chúng ta thử nhập dữ  liệu và bấm lệnh lưu xem sao nhé.

Câu hỏi sau  bài học

  1. Làm thế nào để kiểm tra xem phiếu đã được lưu trước đó chưa?
  2. Làm thế nào để yêu cầu  nhập đủ hết nội dung của phiếu thu mới cho lưu phiếu.

Bài học đến đây là hết.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và luôn đồng hành cùng Blog Học Excel Online.!

Xem thêm: học Excel kế toán


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản