Đọc số thành chữ bằng hàm trong Excel (Tiếng Anh, Tiếng Việt…)

Làm thế nào để chuyển số thành chữ trong Excel?

Các hợp đồng, hóa đơn đôi khi cần có hàm đổi số tiền thành chữ, rủi thay là Excel lại không có sẵn hàm này. Bạn có thể dùng add-in cài thêm để đọc số, đổi số thành chữ. Nhưng chuyển sang máy khác, thì họ lại không có sẵn add-in nên việc đọc số, đổi số lúc này bị lỗi. Vậy có cách đọc số thành chữ không dùng addins? Có thể không? Câu trả lời là có! Và đây là cách đổi số thành chữ bằng hàm trong Excel bằng tiếng Anh, lẫn tiếng Việt.

Tham khảo thêm video Hướng dẫn chi tiết sau:

doc-so-thanh-chu-bang-ham-1

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm cho tham chiếu tới 1 hoặc nhiều ô để trả về kết quả cho 1 ô hoặc nhiều ô khác nhau tương tự như cách dùng add-in. Nếu bạn quan tâm cách dùng add-in, hoặc dùng hàm vận dụng ghép nối thì có thể tham khảo các bài viết sau:

Công thức Đọc số thành chữ tiếng Anh bằng hàm trong Excel. Spell number in Excel without VBA

Giả sử bạn có số tiền ô A2, và bạn thiết lập công thức như sau tại ô B2, (để sao chép, các bạn chọn vào View Raw, rồi sau đó sao chép công thức nhé!)

Kết quả ta có hàm vận dụng để đọc số tiền thành chữ, bạn có nhiều ô khác nhau, chỉ việc sửa tham chiếu ô tương ứng là có thể áp dụng được. Tiếng Anh bạn có thể đọc số lẻ phần thập phân.

Công thức Đọc số thành chữ tiếng Việt bằng hàm trong Excel.

doc-so-thanh-chu-bang-ham-2

Tương tự đọc số bằng tiếng Anh, bạn có thể vận dụng công thức chuyển đổi số thành chữ sau để đọc số thành chữ cho tiếng Việt. Với tiếng Việt, bạn có thể tạo Data Validation cho ô F1 để lựa chọn giữa “nghìn và ngàn”, tương ứng cho G1 với “linh và lẻ”. Hoặc áp dụng với việc sửa thay thế hoặc bỏ chữ “đồng” cụm từ ở cuối công thức: “@@@”,”lẻ“),”###”,”nghìn“),”%%%”,”, [sửa chỗ này nếu muốn bỏ dấu phẩy]“),” “,” “)&” đồng“))

Chi tiết các bạn tải file demo bên dưới để xem nhé:

Bạn cần file demo? Hãy thử nhập số tiền lần lượt vào các ô A2 -> A4 và xem kết quả nhé! Hoặc tải về file để nghiên cứu nhé!

Các bạn đọc bài viết vào thời điểm cuối năm 2023 và đang sử dụng phiên bản Excel 365 thì có thể sử dụng hàm Lambda sau đây rất tiện dụng để có thể đọc số thành chữ trong tiếng Anh. Để sử dụng hàm này, bạn chỉ cần thay tham số A1 trong công thức thành tham chiếu tới ô chứa số bạn muốn đọc sang dạng chữ là được. Lưu ý: khi nhập công thức, bạn có thể cần đổi dấu ngăn cách thành phần trong công thức từ “;” thành “,” để phù hợp với thiết lập trên Excel của máy bạn đang sử dụng.


=LAMBDA(No;
  LET(
    p; {14\ 11\ 8\ 5\ 2};
    one; {""\ "One"\ "Two"\ "Three"\ "Four"\ "Five"\ "Six"\ "Seven"\ "Eight"\ "Nine"};
    ten; {"Ten"\ "Eleven"\ "Twelve"\ "Thirteen"\ "Fourteen"\ "Fifteen"\ "Sixteen"\ "Seventeen"\ "Eighteen"\ "Nineteen"};
    ty; {""; 1; "Twenty"; "Thirty"; "Forty"; "Fifty"; "Sixty"; "Seventy"; "Eighty"; "Ninety"};
    TRIM(
      IF(
        INT(No);
        CONCAT(
          INDEX(one; MOD(No / 10 ^ p; 10) + 1) & IF(INT(MOD(No / 10 ^ p; 10)); " Hundred "; "") &
            INDEX(
              IF(SEQUENCE(10) = 2; ten; ty & " " & one);
              MOD(MOD(No / 10 ^ (p - 1); 10 ^ 6); 10) + 1;
              MOD(MOD(No / 10 ^ (p - 2); 10 ^ 6); 10) + 1
            ) &
            IF(
              INT(MOD(No; 10 ^ (p + 1)) / 10 ^ (p - 2));
              {" Trillion "\ " Billion "\ " Million "\ " Thousand "\ ""};
              ""
            )
        );
        "Zero"
      )
    )
  )
)(A1)

Nếu Excel của bạn dùng dấu chấm phẩy làm ngăn cách các đối số, bạn nên tải file bên dưới về rồi sao chép công thức nhé!
Click vào đây để tải file đọc số thành chữ bằng hàm trong Excel


Tác giả: d.nguyen

· · ·

Khóa học mới xuất bản