d.nguyen :

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), hoặc: SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)). Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), …

Custom Format và những áp dụng hữu ích

Custom Format là gì? Custom Format giống như việc bạn trang điểm, mặc quần áo theo các kiểu phong cách khác nhau. Nhưng bản chất, bạn vẫn là chính bạn. Và Custom Format gọi chính xác sẽ là Custom Number Format (định …