d.nguyen :

Cách cài đặt email trong Outlook

Microsoft Outlook là một ứng dụng quen thuộc với giới nhân viên văn phòng, nhưng đôi khi chúng ta đặt câu hỏi, làm thế nào để cài đặt email vào trong Outlook? Hoặc làm thế nào để sao lưu file email data tránh …

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), hoặc: SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)). Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), …