d.nguyen :

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), hoặc: SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)). Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(–(Biểu thức),(Vùng tính tổng)), …