Góc chia sẻ :

Sửa lỗi Unrecognized Project Language trong VBA

Khi bạn mở cửa sổ làm việc VBA, nhưng không thể record được macro, cũng như không thể vào cửa sổ VB Editor. Bạn chọn Tools > References… thì xuất hiện thông báo sau: Unrecognized project language. Microsoft giải thích lỗi “Unrecognized …

Cách sửa ngày sai trong Excel

Bạn nhận được file của người khác làm, nhập ngày tháng năm không đúng quy chuẩn. Và cần phải sửa lại đồng loạt, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để sửa lỗi ngày sai? Như trong ảnh, chúng ta sẽ …