Góc chia sẻ :

SUBSTITUTE và 40 tên cướp.

Bạn hãy thật kiên nhẫn, đọc hết câu chuyện cổ tích ngày nay sau đây nhé: Thuở xưa, ở vương quốc Excel xa xôi, có hai anh em là T2Column và SUBSTITUTE. T2Column, người anh chiếm đoạt hết của cải tài sản do …

Lợi ích áp dụng Lean Accounting

Theo Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS), vai trò của các nhà lãnh đạo trong tổ chức là yếu tố cơ bản của việc duy trì sự phát triển của Tư duy tinh gọn (Lean thinking). Nó thực …