fbpx

Góc chia sẻ :

cach-chay-macro-trong-google-sheets

Cách chạy Macro trên Google Sheets

Google Sheets có thể chạy được Macros, nhưng không phải là Macro của Excel VBA mà là Macro với ngôn ngữ đặc trưng của Google App, đó là Google App Script. Để học cách làm thế nào để chạy được Macro trên …

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

Cú pháp hàm SUMPRODUCT =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính tổng)) hoặc: =SUMPRODUCT((Biểu thức)*(Vùng tính tổng)) Khi chỉ có biểu thức: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức)), lúc này SUMPRODUCT tính theo dạng đếm tương tự COUNTIFS. Khi có cả biểu thức lẫn vùng tính tổng: =SUMPRODUCT(--(Biểu thức),(Vùng tính …