Hỏi đáp Excel: Những điều Google Sheets làm được mà Excel thì không?

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ trích lại một câu trả lời trên diễn đàn kiến thức Quora cho câu hỏi: Những tính năng khác nhau giữa Google Sheets và Excel là gì. Câu trả lời đã được dịch trên group Quora Việt Nam tại địa chỉ: fb.com/groups/vietnamquora/permalink/2266302853602838/

Q: Google Sheets có thể làm điều gì mà MS Excel thì không?

———-
A: Sayth Renshaw, tôi làm mọi chuyện xảy ra trong Excel. Cần giúp gì cứ ấn F1.
Link: https://qr.ae/TUtqot

Chắc hẳn câu trả lời là biểu thức chính quy (regular expressions – Regex). Google sheets cho phép xử lí dữ liệu với regex. Trong tương lai bạn sẽ mong muốn Google Sheets triển khai các tính năng liên quan tới dữ liệu lớn của google (Google big data) đấy.

———-
A: Brad Yundt, một cựu quản lý kĩ thuật
Link: https://qr.ae/TUtqon

Microsoft từ lâu đã xác định Google Sheets là một đối thủ cạnh tranh bằng việc lập bảng so sánh các tính năng của họ với Excel. Nếu Google không thêm vài tính năng mới cách đây mấy tháng thì sẽ chẳng có khoảng cách gì cả – nghĩa là tất cả chức năng của Google từ trước đều có trong Excel rồi.
Sue Dunmore nói rằng Excel không cho phép nhiều người cùng làm việc trên một sổ tính trong cùng một thời điểm. Thực ra thì Excel Online đã từng có tính năng này trong vài năm. Excel 2016, Office 365 subscription đã thêm vào tính năng tương tự trong năm nay gọi là co-authoring. Để sử dụng co-authoring bạn sẽ phải lưu file trên OneDrive, OneDrive Business hoặc Sharepoint Online. Tính năng này tích hợp cùng AutoSave nên bạn sẽ luôn ghi nhận được mọi thay đổi dù cho ai làm đi chăng nữa.
Sayth Renshaw nói rằng Excel không thể sử dụng RegEx. Tôi sẽ đồng ý việc Google Sheets làm điều này đơn giản hơn với các hàm REGEXEXTRACT, REGEXREPLACE và REGEXMATCH. Tuy nhiên tôi đã sử dụng RegEx trên Excel gần 15 năm nay rồi. Bạn biết bí mật ở đây là gì không? Sử dụng các hàm người dùng định nghĩa!
Nếu bạn biết cách công thức vận hành như thế nào, hãy tự tạo ra nó bằng Excel (hoặc tìm trên mạng), dễ ấy mà.

 


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm những câu hỏi và trả lời khác trong chuyên mục Hỏi đáp Excel tại link sau đây:

Chuyên mục Hỏi đáp Excel