Hướng dẫn cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel để tính trung bình theo điều kiện

Học Excel Online sẽ giúp các bạn biết làm thế nào để tính trung bình theo một điều kiện nào đó? Nếu như chỉ sử dụng hàm AVERAGE thông thường thì chúng ta cần phải kết hợp thêm với hàm IF. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGEIF

Cách tính trung bình có điều kiện bằng hàm Average kết hợp hàm IF

Chúng ta hãy cùng xét ví dụ dưới đây:

1- Cách sử dụng hàm averageif trong excel
1- Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Để tính số lượng bán trung bình của 1 mặt hàng cụ thể, chúng ta có thể làm như sau:

  • Xác định những mặt hàng là CAM và xét riêng số lượng của những mặt hàng này.
  • Tính trung bình cho những mặt hàng đó.
2- Cách sử dụng hàm averageif trong excel
2- Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Đầu tiên dùng hàm IF để xét xem mặt hàng có phải là Cam hay không, nếu đúng thì giữ nguyên giá trị Số lượng, nếu không đúng thì trả về giá trị rỗng.

=IF(A2=”Cam”,B2,””)

Với những giá trị thỏa mãn bởi hàm IF, chúng ta sẽ tính trung bình bằng hàm Average:

=AVERAGE(C2:C11)

Kết quả thu được là =(11+32+9+44)/4 = 24

Nhưng với cách làm này, chúng ta phải sử dụng nhiều công thức và thời gian thực hiện khá lâu. Thay vào đó chỉ cần dùng hàm AVERAGEIF là được.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về tính trung bình với không chỉ một mà nhiều điều kiện thì hayz xem bài viết cách sử dụng hàm averageifs trong Excel này nhé!

Cách sử dụng hàm AVERAGEIF tính trung bình cộng theo điều kiện

3- Cách sử dụng hàm averageif trong excel
3- Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Trong ô G3, sử dụng công thức Averageif như sau:

=AVERAGEIF(A2:A11,”Cam”,B2:B11)

Trong đó:

  • Vùng A2:A11 là vùng tên các mặt hàng, là vùng chứa điều kiện tính trung bình
  • “Cam” là điều kiện cần tính trung bình, là mặt hàng Cam
  • Vùng B2:B11 là cột Số lượng, vùng chứa kết quả cần tính trung bình

Và kết quả của hàm là 24, giống với cách dùng hàm AVERAGE kết hợp hàm IF như ở trên.

Như vậy AVERAGEIF là cách kết hợp giữa hàm AVERAGEhàm IF.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Hướng Dẫn 3 cách tính trung bình trong Excel 2010, 2013, 2016

Hướng dẫn những cách tính tổng trong Excel cơ bản nhất khi bắt đầu làm quen


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản