fbpx

Hướng dẫn cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong excel để tính trung bình theo nhiều điều kiện

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong bài viết về Hướng dẫn cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel để tính trung bình theo điều kiện chúng ta đã biết cách để có thể tính trung bình cộng theo 1 điều kiện. Tuy nhiên trong trường hợp tính trung bình theo nhiều điều kiện (hơn 1 điều kiện) thì làm như thế nào? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để thực hiện điều này nhé.

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình theo nhiều điều kiện

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau đây:

 

Trong yêu cầu trên ta thấy yêu cầu tính trung bình gồm:

 • Mặt hàng là Cam
 • Ngày bán là từ ngày 05/05 đến ngày 20/05

Như vậy ở đây có tới 3 điều kiện. Để tính trung bình theo nhiều hơn 1 điều kiện, chúng ta không thể dùng được hàm AVERAGEIF được, vì phải xét nhiều hơn 1 lần IF. Do đó Excel cho chúng ta hàm AVERAGEIFS, tức là có nhiều lần IF.

Cách viết hàm như sau:

=AVERAGEIFS(C2:C11,A2:A11,”Cam”,B2:B11,”>=”&F3,B2:B11,”<=”&F4)

Trong đó:

 • C2:C11 là vùng tính trung bình. Đây là cột Số lượng
 • A2:A11 là vùng điều kiện thứ 1, chính là Mã hàng
 • “Cam” là điều kiện thứ 1, là tên mặt hàng cần tính trung bình
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 2, chính là Ngày bán
 • “>=”&F3 là điều kiện thứ 2, lớn hơn hoặc bằng Ngày tại ô F3, tương đương với Từ ngày
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 3, chính là Ngày bán. Do lặp lại điều kiện về Ngày nên vùng Điều kiện được lặp lại. Mỗi 1 điều kiện tương ứng 1 vùng điều kiện.
 • “<=”&F4 là điều kiện thứ 3, nhỏ hơn hoặc bằng Ngày tại ô F4, tương đương với Đến ngày

Kết quả của công thức này là:

Kết quả được tính như sau:

 • Những giá trị thỏa mãn điều kiện là: ô C4, C5, C8
 • Trung bình = (32+9+44)/3 = 85/3 = 28,3333

Cấu trúc của hàm AVERAGEIFS

Dựa vào ví dụ đã tính ở trên, chúng ta thấy cấu trúc của hàm như sau:

=AVERAGEIFS(average_range,criteria_range,criteria,…)

Bao gồm:

 • average_range: vùng tính trung bình
 • criteria_range: vùng điều kiện
 • criteria: điều kiện
 • nếu có nhiều điều kiện thì sẽ thêm vùng điều kiện và điều kiện tiếp theo sau

Để có thể viết đúng cấu trúc hàm, chúng ta cần phải hiểu được cách viết điều kiện trong Excel. Do đó hãy tìm hiểu thêm về cách viết điều kiện tại bài viết:

Criteria là gì? Cách viết Criteria trong các hàm tính toán theo điều kiện

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm một số hàm tính toán theo điều kiện khác trong Excel như:

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS

Hướng dẫn cách viết điều kiện hàm SUMIFS để đạt hiệu quả tốt nhất


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •