Các hàm cực kì hữu dụng trong Excel 2016

Trong excel 2016, có 6 hàm mới với những ứng dụng tuyệt vời như sau:

Nối chuỗi bằng hàm TEXTJOIN

Kết hợp text trong nhiều ô trả về 1 ô với dấu hiệu phân cách.
Ví dụ: A1: Quỳnh, A2: vui vẻ, A3: hay dồ –> Tại ô B1: Textjoin(“:”,true,A1:A3) = Quỳnh:vui vẻ:hay dồ
Nối chuỗi với dấu phân cách thay cho việc cùng dấu “&” hoặc dùng Justify trong Home thì ta có thể dùng cái này.
• Ứng dụng dưới dạng đơn giản:
https://blog.hocexcel.online/ham-noi-chuoi-voi-dau-noi-tuy-…
• Ứng dụng nâng cao (kết hợp Textjoin với công thức mảng) phút thứ 5 đến 8 của Video:

• Hoặc VBA formula thay thế do Quỳnh làm:

 

 

Sử dụng hàm CONCAT

Kết hợp text trong nhiều ô trả về 1 ô không có dấu hiệu phân cách. Họ hàng, anh em của Textjoin().
Hàm này chơi với mảng dữ liệu mà không cần gõ dấu “,” hay “;” như hàm concatenate ở phiên bản thấp hơn nhé.

Hàm IFS

Công thức quá tuyệt vời ông mặt trời tiết kiệm thời gian viết IF chằng chịt. Đúng là ông Microsoft quá tuyệt!!
=IFS(A1=1,1,A1=2,2,A1=3,3) thay vì cách dài dòng và khó hiểu cũ = IF(A1=1,1,IF(A1=2,2,IF(A1=3,3,””)))
https://blog.hocexcel.online/su-dung-ham-ifs-thay-the-cho-h…

Hàm SWITCH

Cũng lại 1 công thức tuyệt vời mà hãy quyên If lồng If đến n lần đi. Công thức này tên switch nghĩa là “chuyển đổi”
https://blog.hocexcel.online/ham-switch-thay-cho-long-trong…

Hàm MINIFS và MAXIFS

Tính giá trị nhỏ nhất và lớn nhất với điều kiện. Nếu trong phiên bản office thấp hơn thì phải dùng công thức mảng cho bài toán tưởng như đơn giản này đấy


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản