Hàm SWITCH thay thế cho IF lồng trong Excel 2016

Đã bao giờ bạn phải điên đầu và mất thời gian để sửa những hàm IF lồng nhau rất khó và tốn thời gian để viết cho đúng ngay lần đầu tiên? Sau bao nhiêu năm chờ đợi, Microsoft cuối cùng cũng đã thêm hàm SWITCH vào trong Excel 2016, Office 365, Excel Online và Excel trên các nền tảng iOS, Android.

Hàm Switch trong Excel – cú pháp

=SWITCH(<giá trị / ô tham chiếu>, <giá trị 1>, <kết quả 1>, [ … ] )

Giới hạn của hàm trong Excel là 254 tham số, vậy với giới hạn này, bạn có thể xử lý tới 126 cặp <giá trị – kết quả>

Ví dụ sử dụng hàm Switch trong Excel: Giả sử chúng ta có bảng sau đây:

ham-switch-trong-excel
ham-switch-trong-excel

Xem thêm: hướng dẫn học excel 2016 

Hàm Switch được sử dụng trong ô D2 như sau:

=SWITCH(A2,”C”,”Contemporary”,”D”,”Discontinue”,”T”,”Temporary”)

Với sự ra đời của hàm Switch này trong Excel, công việc của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi ít phải viết các hàm IF lồng hơn.

Tham khảo các chương trình học của Học Excel Online ngay bây giờ:

Học Excel, Có Việc Ngay https://www.hocexcel.online/ex101
Luyện hàm và công cụ Excel https://blog.hocexcel.online/ex102
Hãy để VBA giúp bạn https://blog.hocexcel.online/vba101
Pro VBA nâng cao https://blog.hocexcel.online/vba201
Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel https://blog.hocexcel.online/dv101
Hãy làm kế toán kho với VBA https://blog.hocexcel.online/im101
Quản lý kho hàng pro trong Excel https://blog.hocexcel.online/im201

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản