Biểu đồ vùng: Ưu và nhược điểm

Biểu đồ vùng là một dạng biểu đồ cơ bản trong Excel, với những chuỗi dữ liệu được biểu diễn bởi những đường thẳng cùng vùng được làm đầy bởi màu sắc ở phía dưới. Biểu đồ vùng rất thích hợp để biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một chuỗi dữ liệu. Bạn có thể đưa ra một phần trình bày cực đơn giản và dễ hiểu chỉ trong nháy mắt.

Ưu điểm

  • Trình bày đơn giản, dễ dàng để đọc và sáng tạo
  • Thích hợp để biểu diễn những xu hướng qua các thời kì
  • Có thể xử lí được được những giá trị  tích cực và tiêu cực

Nhược điểm

  • Không hoạt động tốt với chuỗi dữ liệu kép
  • Các đường có thể ẩn chứa nhiều dữ liệu hơn thực tế có sẵn (so sánh với biểu đồ thanh hoặc cột)


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản