fbpx

biểu đồ :

Biểu đồ vùng: Ưu và nhược điểm

Biểu đồ vùng là một dạng biểu đồ cơ bản trong Excel, với những chuỗi dữ liệu được biểu diễn bởi những đường thẳng cùng vùng được làm đầy bởi màu sắc ở phía dưới. Biểu đồ vùng rất thích hợp để biểu …