BÀI TẬP EXCEL CÓ LỜI GIẢI (DÙNG HÀM VLOOKUP, HÀM IF) 2

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm VLOOKUP và hàm IF hiệu quả chính xác cho các bản thống kê phức tạp.

Với các bản kê đơn hàng, khó khăn nhất là tìm kiếm thông tin tương thích từ các bảng phụ, đó cũng chính là vấn đề ở bài tập excel kèm lời giải này.

Bài tập excel có lời giải, dùng hàm VLOOKUP và hàm IF

Cùng giải quyết từng phần của bảng kê đơn hàng.

Để tìm đơn giá trong bài tập excel này, cần dùng hàm VLOOKUP (tìm hiểu về hàm VLOOKUP tại đây) nhằm tích hợp giá trị tương ứng từ “Bảng kê sản phẩm” lên đơn giá. Cú pháp đầy đủ: =VLOOKUP(A2,$A$12:$C$18,3,0)

Ngay khi enter và có kết quả hiện ra, kéo chuột sao chép xuống các ô còn lại, kết quả đạt được như sau:

Bài tập excel có lời giải, sử dụng hàm VLOOKUP

Tiếp theo, tính lượng sản phẩm được khuyến mãi trong bài tập excel bằng hàm IF (tìm hiểu chi tiết về hàm IF tại đây), cú pháp đầy đủ: =IF(C2<=100,0,IF(C2<=230,25,IF(C2<=305,30,IF(C2<=410,35))))

Ngay khi enter và có kết quả hiện ra, kéo chuột sao chép xuống các ô còn lại, kết quả đạt được như sau:

Sử dụng hàm IF

Áp dụng công thức theo đề bài để tính cột “Thành tiền”:

THÀNH TIỀN = (LƯỢNG – KHUYẾN MÃI) * ĐƠN GIÁ.

Cuối cùng để tính tổng tiền, cần dùng hàm SUM như sau:

Dùng hàm SUM tính tổng tiền

Xem thêm: Ứng dụng index+match trong quản lý hợp đồng lao động

Bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức về Excel và ứng dụng Excel vào công việc? Hãy tham gia ngay khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống: về các hàm, các công cụ trong excel. Ngoài ra khóa học cũng có nhiều bài tập để bạn thực hành. Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản