Ứng dụng của Track Changes trong sửa đổi văn bản trên Word

Track Changes là ứng dụng trong Word được sử dụng để sửa đổi văn bản nhưng vẫn giữ được văn bản gốc. Khi sử dụng Track Changes, mọi thay đổi của văn bản sẽ được lưu lại và hiển thị trên Word.

Để kích hoạt sử dụng Track Changes, bạn vào văn bản cần chỉnh sửa, chọn Reivew -> Track Changes, chọn Track Changes.

1. Ứng dụng của Track Changes trong sửa đổi văn bản trên Word

Sau khi đã mở được tính năng này, bạn có thể tùy ý chỉnh sửa văn bản của mình và Word sẽ lưu lại từng thay đổi này.

Tại Ô bên phải của Track Changes, bạn có thể tùy chọn các chức năng sau:

  • Simple Markup: Chỉ hiển thị dòng có thay đổi
  • All Markup: Hiển thị toàn bộ thay đổi
  • No Markup: Chỉ hiển thị văn bản sau khi thay đổi, không hiển thị những thay đổi cụ thể
  • Original: Hiện thị văn bản ban đầu khi chưa chỉnh sửa

2. Ứng dụng của Track Changes trong sửa đổi văn bản trên Word

Đây là một ví dụ về sử dụng Track Changes:

3. Ứng dụng của Track Changes trong sửa đổi văn bản trên Word

Như bạn có thể thấy, sau khi sửa màu chữ của dòng “Học Excel Online”, Word đã lưu lại thay đổi như sau:

  • Gạch thẳng bên ngoài: dấu hiệu của dòng có thay đổi
  • Comment bên phải: ghi rõ những thay đổi đó là gì (ở ví dụ trên là thay đổi màu chữ)

Sử dụng Track Changes đơn giản và thuận tiện, nhất là trong trường hợp bạn cần chỉnh sửa nhiều trên các văn bản và cần người lập văn bản thấy được những thay đổi này.

Bên cạnh Track Changes, Word còn rất nhiều chức năng nữa mà bạn nên biết và sử dụng thành thạo. Bạn tham khảo một số hướng dẫn khác tại Blog Học Excel Online để nâng cao kỹ năng Tin học văn phòng của mình.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!