Chức năng thay thế – Lệnh Replace trong Word

Chức năng Replace hay lệnh Replace trong word giúp bạn tìm kiếm và thay thế dữ liệu dễ dàng. Thử tưởng tượng, với một văn bản hàng chục trang, bị ghi sai tất cả các từ “word” và muốn sửa thành “Word”, bạn không thể đi tìm từng từ và thay thế như vậy được, rất mất thời gian và không đảm bảo chính xác 100%. Học Excel Online hướng dẫn bạn dùng lệnh Replace trong word để giải quyết vấn đề này.

Để mở chức năng này, bạn vào Home -> Replace (thuộc nhóm Editing), hoặc bạn sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + H, hộp Replace sẽ hiện ra.

Sau khi mở, bạn sẽ thấy xuất hiện hộp Replace như sau:

Khi đã xuất hiện Replace, bạn tiến hành nhập từ khóa, thông tin cần thay thế và thông tin thay thế vào các hộp sau:

  • Hộp Find what: Thông tin cần được thay thế
  • Hộp Replace with: Thông tin thay thế

Như trong ví dụ ở đầu bài, ở Find what nhập “word”, còn Replace with nhập “Word”, kết quả là trong vài giây toàn bộ từ “word” trong văn bản biến thành “Word” như ý của bạn. Rất đơn giản và chính xác.

Chức năng thay thế trong word là một trong những chức năng bạn cần biết và sử dụng phổ biến trong Word. Ngoài ra, bạn nên biết thêm các chức năng khác. Bạn tham khảo hướng dẫn sử dụng các chức năng này tại Học Excel Online. Tại đây, bạn không chỉ được bổ sung những kiến thức về Word, mà còn các chương trình khác của Office như Excel, Power Point, giúp bạn có kho kiến thức đầy đủ về tin học văn phòng, hỗ trợ công việc của bạn.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!