fbpx

word :

Hướng dẫn đổi font chữ

Hướng dẫn thêm font chữ vào Word

Việc thiếu font sẽ khiến bạn không thể đọc được tài liệu nếu tài liệu đó sử dụng font không có trong máy của bạn. Bạn chán những font mặc định trong máy và muốn thử điều gì đó mới mẻ hơn. …