word :

font chữ

Hướng dẫn thêm font chữ vào trong Word

Trong nhiều trường hợp, việc thiếu font sẽ khiến bạn không thể đọc được tài liệu nếu tài liệu đó sử dụng font không có trong máy của bạn. Hoặc bạn chán những font mặc định trong máy và muốn thử điều …