Tìm hiểu về biểu đồ vùng xếp chồng

Biểu đồ vùng xếp chồng là một dạng biểu đồ Excel cơ bản mà hôm nay Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn. Biểu đồ này biểu diễn chuỗi đồ thị được vẽ bởi những vùng màu được xếp chồng lên nhau. Biểu đồ xếp chồng có thể biểu diễn cách thức một phần tới toàn bộ các mối quan hệ thay đổi theo thời gian.

Ưu điểm

  • Cách trình bày đơn giản và dễ dàng để đọc trong nháy mắt
  • Có thể biểu diễn cách thức một phần tới toàn bộ các mối quan hệ thay đổi theo thời gian.

Nhược điểm

  • Thông thường rất khó để có thể dán thêm nhãn dữ liệu bởi có khá ít khoảng trắng có sẵn
  • Biểu đồ cùng có thể ẩn chứa nhiều dữ liệu hơn thực tế có sẵn


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản