Hướng dẫn sử dụng hàm PRODUCT để nhân trong Excel

Tương tự hàm SUM dùng để tính tổng, Excel cũng cung cấp hàm PRODUCT đối với tính tích các số. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm PRODUCT để nhân trong Excel.

Hàm PRODUCT: Chức năng, cú pháp và ví dụ

Chức năng

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số trong ngoặc với nhau và trả về kết quả.

Cú pháp

Hàm PRODUCT có cú pháp như sau:

=PRODUCT(number1, number2,…)

Trong đó number1, number2 là các số trong phép nhân. Đây có thể là một số, hoặc một dải dữ liệu. Giới hạn tối đa là 255 số.

Lưu ý:

  1. Các số trong ngoặc có thể là một số, hoặc một vùng.
  2. Chỉ có các giá trị Number mới được sử dụng để nhân.
  3. Những ô trống, giá trị logic và text sẽ được bỏ qua.

Ví dụ

Tại đây, ta sẽ tiến hành nhân một vùng với nhau:

Vì sao kết quả lại trả về 3968520? Bơi vốn dĩ 17/7/1990 cũng là một series số trong Excel bắt đầu từ 1/1/1900 tương ứng 1 – 17/7/1990 = 33071. Vì vậy thực chất phép nhân của ta sẽ là:

2*5*3*4*33071 = 3968520

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm những bài viết về phép nhân sau:

Hướng dẫn nhân hai cột với nhau

Hướng dẫn nhân một cột với một số cố định

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản