Sử dụng currentRegion trong code VBA

Một trong những tác vụ hay được sử dụng nhất trong khi lập trình VBA đó là xác định vùng làm việc – sử dụng currentRegion trong code VBA.

Khi sử dụng currentRegion như vậy, một công việc chúng ta rất hay phải làm là xác định dòng cuối hoặc cột cuối của vùng dữ liệu.

2 dòng code sau đây có thể sẽ rất quen thuộc với các bạn trong bài tìm dòng cuối và cột cuối của vùng dữ liệu

Đối tượng Range trong VBA có 1 thuộc tính là currentRegion. Thuộc tính này xác định vùng làm việc cho chúng ta.

Giả sử chúng ta có vùng dữ liệu từ B2:E12 trong Sheet1 (codename)những dòng code sau sẽ cho chúng ta tham chiếu đến vùng dữ liệu đó 1 cách thuận lợi:

Đoạn code sau đây sẽ in ra các giá trị trong cột đầu tiên của vùng dữ liệu

 

Nếu chúng ta muốn bỏ dòng đầu tiên (thường là tiêu đề của vùng dữ liệu):

Như vậy, việc sử dụng currentRegion sẽ giúp chúng ta làm việc nhanh chóng hơn với 1 vùng dữ liệu xác định mà không cần quan tâm và kiểm tra dòng cuối cùng của vùng dữ liệu đang ở đâu. Hi vọng các bạn có thể áp dụng kĩ thuật này cho công việc của mình.

Đăng ký ngay: lớp học VBA ở Hà Nội

 

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản