VBA – Tìm dòng/cột cuối cùng chứa dữ liệu trong Excel

Trong quá trình làm việc với VBA, chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần xác định dòng cuối cùng có chứa dữ liệu … để bạn có thể ghi dữ liệu vào dòng tiếp theo chẳng hạn. Bài viết này sẽ tổng hợp 1 số cách để các bạn có thể tìm được dòng cuối cùng trong mảng dữ liệu có chưa dữ liệu sử dụng VBA.

Cách 1: Tìm ô cuối cùng có chứa dữ liệu trong dòng hoặc cột:

Tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong 1 cột

Bạn có thể sử dụng code sau để tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong cột A

Tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong 1 cột

Bạn có thể sử dụng code sau để tìm cột cuối cùng có chứa dữ liệu trong một dòng – dòng thứ 1

Bạn có thể download file sau đây để tham khảo

Cách 2: Sử dụng thuộc tính xlCellTypeLastCell

Cách 3: Sử dụng phương thức Find()

Phương thức Find trong VBA sẽ giúp bạn tìm được dòng cuối cùng trong cột A, để tìm ô cuối cùng trong các cột khác, bạn chỉ cần thay “A1” bằng các ô ở cột tương ứng.

Tất cả những kĩ thuật này, sẽ được áp dụng chi tiết trong khoá học VBA cơ bản gồm hơn 100 videos giúp các bạn bắt đầu tăng hiệu quả công việc ngay với Excel:

học VBA tại Hà Nội