Hướng dẫn lấy tên miền từ địa chỉ Email

Trong bài viết trước, Học Excel Online đã hướng dẫn bạn cách lấy tên từ địa chỉ Email. Lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy tên miền từ địa chỉ Email cụ thể.

Công thức lấy tên miền từ địa chỉ Email

Để lấy tên miền từ địa chỉ Email ta sử dụng công thức sau:

=RIGHT(địa chỉ email,LEN(địa chỉ email)FIND(“@”,địa chỉ email))

Trong đó:

Hàm FIND sẽ tìm ra vị trí kí tự “@” trong chuỗi địa chỉ email.

Hàm LEN trả về số lượng kí tự của địa chỉ email.

Hàm RIGHT lấy ra một số lượng kí tự từ chuỗi ban đầu.

Kết hợp lại, các hàm hoạt động như sau:

Sử dụng hàm FIND tìm ra vị trí của kí tự “@” trong email. Sử dụng hàm LEN lấy số lượng kí tự email. Sau đó trừ đi kết quả của hàm FIND sẽ ra được số lượng kí tự đứng sau kí tự “@”. Cuối cùng sử dụng hàm RIGHT trả về từng đó kí tự trong chuỗi.

Ví dụ

Ta sẽ tiến hành tách tên miền khỏi 4 email bằng cách sử dụng công thức trên. Bắt đầu tại ô B1, nhập công thức tham chiếu tới A1:

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(“@”,A1))

Sau đó, sử dụng AutoFill đưa công thức xuống những ô còn lại. Ta thu được kết quả:

 

Không khó phải không nào?

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo những bài viết liên quan sau:

Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email

Hướng dẫn tạo email từ tên đơn giản

 

 

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản