email :

Hướng dẫn tạo Email từ tên đơn giản

Trong bài viết trước, Học Excel Online đã hướng dẫn bạn cách tách tên từ Email đơn giản. Với bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo danh sách Email cá nhân từ tên để sử dụng trong nhiều trường …