Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản.

Địa chỉ Email “đơn giản” trong trường hợp này là những Email đúng cấu trúc, không gặp lỗi và các máy tự động có thể thao tác dựa trên. Đối với những trường hợp cụ thể hơn, Học Excel Online sẽ cung cấp các giải pháp sửa Email sao cho đúng.

Công thức lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Về tổng quát, ta sử dụng công thức sau:

=LEFT(“Email ban đầu”,FIND(“@”,”Email ban đầu”)-1)

Trong đó:

Hàm LEFT giúp lấy ra một số lượng kí tự từ chuỗi ban đầu.

Hàm FIND giúp tìm ra vị trí kí tự trong chuỗi có sẵn.

Kết hợp 2 hàm, ta sẽ lấy những kí tự đứng trước dấu “@“.

Ví dụ

Ta có ví dụ sau:

Tại ô B1 ta sử dụng công thức tách tên từ ô A1:

Sau đó sử dụng Autofill để áp dụng cho các ô từ B2 đến B6:

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan sau:

Hàm FIND và hàm SEARCH

Hàm LEFT kết hợp nhiều hàm

Thiết lập và sử dụng Autofill

 

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản