LẬP CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

Lập các công thức cơ bản

Giới thiệu

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn lập các công thức cơ bản.

Khi làm việc với thông tin số, Trang tính Google có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính. Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân và chia các giá trị. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các vấn đề cơ bản của việc sử dụng các tham chiếu ô trong các công thức.

Tạo các công thức đơn giản

Một tính năng tiện lợi và giúp tiết kiệm thời gian của Trang tính Google là khả năng cộng, trừ, nhân và chia thông tin số cho bạn. Trang tính Google sử dụng các biểu thức toán học được gọi là các công thức – công thức giúp dễ dàng xử lý các phép tính này. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào các công thức có chứa một toán tử toán học.

Thông thường, bạn sẽ sử dụng chỉ một địa chỉ ô trong công thức. Điều này được gọi là sử dụng một tham chiếu ô. Ưu điểm của việc sử dụng các tham chiếu ô là bạn có thể thay đổi một giá trị trong một ô được tham chiếu và công thức sẽ tự động tính toán lại. Sử dụng tham chiếu ô trong công thức của bạn sẽ đảm bảo rằng các giá trị trong công thức của bạn là chính xác.

Các toán tử toán học

Trang tính Google sử dụng các toán tử chuẩn cho công thức: dấu cộng cho phép cộng (+), dấu trừ cho phép trừ (), dấu hoa thị cho phép nhân (*), dấu gạch chéo cho phép chia (/), và dấu mũ (^) cho số mũ.

Tất cả các công thức phải bắt đầu với một dấu bằng (=). Điều này là do ô chứa – hoặc bằng – công thức và giá trị mà nó tính toán.

Sử dụng tham chiếu ô

Khi một công thức chứa địa chỉ ô, nó sẽ sử dụng tham chiếu ô. Việc tạo một công thức có các tham chiếu ô rất hữu ích vì bạn có thể cập nhật các giá trị số trong các ô mà không cần phải viết lại công thức.

Bằng cách kết hợp toán tử với các tham chiếu ô, bạn có thể tạo ra nhiều công thức đơn giản trong Trang tính Google. Các công thức cũng có thể bao gồm sự kết hợp của tham chiếu ô và số.

Lập công thức

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng các công thức đơn giản tham chiếu ô nhằm giúp tính toán ngân sách.

Để lập một công thức:

 • Chọn ô mà sẽ hiển thị giá trị được tính toán.

 • Nhập dấu bằng (=).
 • Nhập địa chỉ ô của ô mà bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức. Một đường đứt quãng sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

 • toán tử bạn muốn sử dụng. Ví dụ: nhập dấu cộng (+).
 • Nhập địa chỉ ô của ô mà bạn muốn tham chiếu tiếp theo trong công thức.

 • Nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức sẽ tính toán, và Trang tính Google sẽ hiển thị kết quả.

 • Để xem công thức tính lại như thế nào, hãy thử thay đổi giá trị trong cả hai ô. Công thức sẽ tự động hiển thị giá trị mới.

 • Không phải lúc nào Trang tính Google cũng cho bạn biết liệu công thức của bạn có bị lỗi hay không, do đó bạn phải kiểm tra tất cả các công thức của mình.

Để tạo ra một công thức sử dụng phương pháp trỏ và nhấp:

Thay vì gõ địa chỉ ô, bạn có thể trỏ và nhấp vào các ô mà bạn muốn đưa vào công thức của mình vào.

 • Chọn ô mà sẽ hiển thị giá trị được tính toán.

 • Nhập dấu bằng (=).
 • Nhấp vào ô mà bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức. Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

 • toán tử mà bạn muốn sử dụng trong công thức. Ví dụ, nhập dấu nhân (*).
 • Nhấp vào ô màbạn muốn tham chiếu tiếp theo trong công thức. Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

 • Nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức sẽ được tính toán, và giá trị sẽ xuất hiện trong ô.

Để chỉnh sửa công thức:

Đôi khi bạn có thể muốn chỉnh sửa công thức hiện có. Trong ví dụ này, chúng ta đã gõ một địa chỉ ô không chính xác vào công thức, vì vậy chúng ta cần phải sửa lại nó.

 • Nhấp đúp chuột vào ô chứa công thức bạn muốn chỉnh sửa. Công thức sẽ được hiển thị trong ô.

 • Thực hiện các chỉnh sửa mong muốn đối với công thức. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thay C4 bằng C5.

 • Khi hoàn tất, hãy nhấn phím Enter trên bàn phím. Công thức sẽ tính toán lại, và giá trị mới sẽ hiển thị trong ô.

Thử thách!

 • Mở tệp ví dụ. Hãy chắc rằng bạn đã đăng nhập vào Google, sau đó nhấp vào File> Make a copy.
 • Chọn trang tính Challenge.
 • Trong ô D4, hãy lập một công thức giúp nhân ô B4 và ô C4. Hãy chắc rằng bạn đã sử dụng tham chiếu ô.
 • Sử dụng fill handle để sao chép công thức vào ô D5 và ô D6.
 • Trong ô D7, hãy lập một công thức giúp cộng các ô D4, D5, và D6 lại với nhau.
 • Thay đổi số lượng trong ô B4 thành 15. Bạn cũng sẽ thấy ô D4 và ô D7 thay đổi.
 • Khi hoàn tất, bảng tính của bạn sẽ trông giống như sau:

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

 

 

 


Khóa học mới xuất bản