Hướng dẫn tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tính số năm bằng hàm YEARFRAC.

Công thức tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Hàm YEARFRAC có công thức như sau:

=YEARFRAC(ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

Trong đó ngày bắt đầu và ngày kết thúc có thể được nhập vào từ bàn phím, hoặc được tham chiếu tới ô chứ giá trị tương ứng.

Kết quả trả về là một số thực, ví dụ: 5, 6.5, 7.333…

Ví dụ

Trong ví dụ trên, ta sử dụng hàm YEARFRAC để tính số năm. Kết quả trả về tại cột C.

Tuy nhiên, ta thường không để giá trị ngày có phần thập phân. Để làm tròn về các số nguyên gần nhất, ta có thể sử dụng hàm ROUND:

=ROUND(YEARFRAC(A1,B1),0)

Tuy nhiên, không phải lúc nào hàm ROUND cũng làm điều ta mong muốn. Một số trường hợp như 3.8, 3.9 năm, hàm ROUND sẽ làm tròn thành 4 – trong khi ta muốn lấy phần nguyên.

Trong trường hợp đó, hãy sử dụng hàm INT để thay thế, bởi hàm INT sẽ làm tròn về số nhỏ hơn:

=INT(YEARFRAC(A1,B1))

Kết quả:

Thật đơn giản phải không nào?

Các bạn có thể tham khảo các bài viết tương tự về hàm dưới đây:

Cách tính tuổi trong Excel

Các hàm hay được sử dụng trong Excel

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản