Hướng dẫn ghi Sổ cái theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Việc ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được tiến hành qua 3 giai đoạn: Ghi Sổ Nhật ký chung, ghi các Sổ cái và ghi các Sổ kế toán chi tiết.

Sau khi ghi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào Sổ nhật ký chung, các bạn tiến hành ghi Sổ cái.

Sổ cái được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
Mỗi một tài khoản sẽ có một Sổ cái.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình ghi Sổ cái theo hình thức kế toán Nhật ký chung mà kế toán viên cần nắm được.

Mẫu Sổ cái theo hình thức kế toán nhật ký chung

Học Excel Online giới thiệu tới các bạn quy trình ghi Sổ cái theo hình thức kế toán Nhật ký chung như sau:

Quy trình ghi Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung

 1. Số thứ tự dòng
 2. Số hiệu chứng từ ghi sổ
 3. Ngày, tháng của chứng từ ghi sổ
 4. Ký hiệu của hóa đơn (nếu có hóa đơn)
 5. Số hóa đơn
 6. Diễn giải: tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 7. TK đối ứng: ghi rõ số hiệu của TK đối ứng với tài khoản mở Sổ cái
 8. Nợ: ghi rõ số tiền bên Nợ của định khoản
 9. Có: ghi rõ số tiền bên Có của định khoản
 10. Số dư đầu kỳ bên Nợ (đối với các TK có số dư đầu kỳ bên Nợ)
 11. Số dư đầu kỳ bên Có (đối với các TK có số dư đầu kỳ bên Có)
 12. Cộng số phát sinh trong kỳ bên Nợ
 13. Cộng số phát sinh trong kỳ bên Có
 14. Số dư cuối kỳ bên Nợ (đối với các TK có số dư cuối kỳ bên Nợ)
 15. Số dư cuối kỳ bên Có (đối với các TK có số dư cuối kỳ bên Có)

Hình ảnh minh họa:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Mẫu Sổ cái được lập theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan tại blog.hocexcel.online:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!