Hướng dẫn cách lập công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel

Thời gian hoàn vốn của dự án (tiếng anh là Payback Period = PP) là thời gian cần thiết để thu hồi đủ số vốn đầu tư ban đầu của dự án. Đây là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 1 dự án. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel.

Xem thêm: Thiết lập công thức tính lãi kép trong excel để dễ dàng quản lý dòng tiền tiết kiệm

Cách tính thời gian hoàn vốn trong Excel

Khi đánh giá, tính toán thời gian hoàn vốn của 1 dự án, chúng ta thường thấy có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Thu nhập do đầu tư mang lại bằng nhau theo các năm

Trong trường hợp này công thức tính thời gian hoàn vốn như sau:

Trong đó

Thu nhập ròng 1 năm = Khấu hao 1 năm + Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Trường hợp 2: Thu nhập do khoản đầu tư mang lại không bằng nhau theo các năm

  • Bước 1: Xác định ngân lưu ròng (lợi nhuận ròng) của từng năm = Doanh thu từng năm – Chi phí từng năm
  • Bước 2: Xác định ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm = Vốn đầu tư ban đầu (số âm) + ngân lưu ròng từng năm

Tại thời điểm ngân lưu ròng tích lũy = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn vốn = Thời gian từ khi dự án bắt đầu đầu tư cho tới thời điểm hòa vốn.

Công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel

Hãy xét ví dụ sau đây:

 

Dự án A có mức đầu tư như sau:

  • Ban đầu đầu tư vào dự án 100 triệu
  • Năm đầu tiên hoạt động, doanh thu là 50 triệu
  • Năm thứ 2 doanh thu đạt 40 triệu
  • Năm thứ 3 doanh thu đạt 30 triệu
  • Năm thứ 4 doanh thu đạt 20 triệu
  • Năm thứ 5 doanh thu đạt 10 triệu

Hỏi thời gian hoàn vốn là bao nhiêu năm?

Khi biểu diễn các thông tin này trên Excel ta có:

Để tính thời gian hoàn vốn, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Tính ngân lưu ròng theo các năm

= Doanh thu – Vốn đầu tư

B5=B4-B3

C5=C4-C3

G5=G4-G3

Bước 2: Tính ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm

Tại thời điểm đầu tư chưa phát sinh doanh thu: B6=B5

Năm thứ 1: C6=B6+C5 (Lấy ngân lưu ròng tích lũy năm trước cộng với Ngân lưu ròng năm sau)

Năm thứ 2: D6=C6+D5

Năm thứ 5: G6=F6+G5

Như vậy tại thời điểm năm thứ 3, chúng ta thấy ngân lưu ròng tích lũy đã >0

Số tháng trong năm thứ 3 để đạt được 10 triệu là:

=(10/30)*12 = 4 tháng

Tổng thời gian hoàn vốn là: 2 năm + 4 tháng

Ngoài ra để đánh giá đầy đủ về 1 dự án, chúng ta cần xét thêm các thông số khác về dự án như NPV và IRR. Các bạn có thể tìm hiểu tại bài viết:

IRR là gì – Hướng dẫn cách dùng và ý nghĩa của hàm IRR trong Excel

Hướng dẫn tính lợi suất dòng tiền không định kỳ bằng hàm tài chính XIRR


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản