Hàm SLN, hàm tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng trong Excel

Hàm SLN (Straight Line) là hàm tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cú pháp: SLN(cost, salvage, life).

Trong đó:

  • Cost: là giá trị ban đầu của tài sản.
  • Salvage: là giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm cuối đời hữu dụng.
  • Life: là tổng số chu kỳ sử dụng của tài sản (còn gọi là đời hữu dụng của tài sản).

Hàm SLN tính khấu hao theo công thức:

SLN = (Cost – Salvage)/Life

Ví dụ:

Cho bảng số liệu như sau:

Tính khấu hao tài sản đều cho mỗi năm theo hàm SLN.

Bước 1: Tại ô E4 nhập công thức: =SLN(B4,C4,D4) → Enter

Bước 2: Sao chép công thức hàm SLN cho các dòng còn lại.

Các bạn có thể tham khảo các bài liên quan:

Hàm DB trong Excel và cách sử dụng hàn DB để tính khấu hao tài sản

Hàm tài chính và cách sử dụng các hàm tài chính trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Salvage để tính giá trị còn lại của tài sản trong Excel

 


Tác giả: ThanhBinh

· · ·

Khóa học mới xuất bản