Hàm DB trong excel và cách sử dụng hàm DB để tính khấu hao tài sản

Nếu bạn muốn biết tài sản của mình khấu hao qua mỗi năm là bao nhiêu, hãy sử dụng hàm DB trong Excel nhé. Hàm DB sẽ giúp bạn nhận thấy giá trị khấu hao tài sản giảm dần qua các năm, từ đó sẽ giúp các bạn có kế hoạch sử dụng tài sản một cách hợp lý.

Cú pháp hàm DB:  DB(cost, salvage, life, period, month)

Trong đó:

  • Cost: Giá trị ban đầu của tài sản.
  • Salvage: Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm cuối của đời hữu dụng
  • Life: là số chu kỳ sử dụng của tài sản (đôi khi còn gọi là đời hữu dụng của tài sản).
  • Period:  là chu kỳ tính khấu hao ( phải có cùng đơn vị với Life).
  • Month: là số tháng sử dụng tài sản trong năm đầu tiên, nếu không có thì Excel chấp nhận là tính từ tháng một (month là 12).

Chức năng: Hàm DB tính khấu hao của một tài sản cho một chu kỳ chỉ định bằng phương pháp kết số giảm đều cố định.

Tìm hiểu thêm: Các hàm thông dụng trong Excel

Ví dụ: Cuối tháng 7 năm 2016 anh Thanh mua một máy hàn với giá 12.000.000 VNĐ. Sau 6 năm sử dụng bán lại được 3.000.000 VNĐ. Sử dụng hàm DB tính khấu hao máy hàn đó cho các năm sử dụng.

Bước 1: Thiết lập bảng tính như sau:

Bước 2: Tại ô B4 gõ hàm DB: =DB(12000000,3000000,6,A4,5). Sau đó, các bạn sao chép hàm từ ô B4 đến B10.

Bước 3: Tính tỷ lệ khấu hao bằng cách lấy khấu hao năm sau chia cho khấu hao năm trước.

Chúc các bạn thực hiện thành công.


Tác giả: ThanhBinh

· · ·

Khóa học mới xuất bản