Hướng dẫn sử dụng hàm Salvage để tính giá trị còn lại của tài sản trong Excel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Salvage để tính giá trị còn lại của tài sản khi biết giá trị ban đầu của tài sản, ty lệ khấu hao hằng năm và số năm tính khấu hao. Biết rằng giá trị còn lại của năm sau dựa vào giá trị còn lại của tài sản trong năm trước đó.

Để tính giá trị còn lại của tài sản chúng ta sẽ sử dụng hàm Salvage với cú pháp hàm như sau:

Salvage = Cost*(1-Rate)^Life

Trong đó:

  • Salvage: là giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm cuối của đời hữu dụng.
  • Cost: là giá trị ban đầu của tài sản.
  • Life: là tổng số chu kỳ sử dụng của tài sản ( đôi khi còn gọi là đời hữu dụng của tài sản).
  • Rate: là tỷ lệ khấu hao mỗi kỳ.

Chức năng: Tính giá trị còn lại của tài sản khi biết giá trị ban đầu, tỷ lệ khấu hao mỗi kỳ, tổng số chu kỳ sử dụng tài sản.

Xem ngay: Tổng hợp các hàm trong excel

Ví dụ:

Tính giá trị còn lại của tài sản với các số liệu sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Tại ô F2, nhập công thức: =C2*(1-E2)^D2 → Ta nhận được kết quả giá trị còn lại của tài sản. Sau đó, sao chép công thức với các dòng còn lại.

Chúc các bạn thực hiện thành công.


Tác giả: ThanhBinh

· · ·

Khóa học mới xuất bản