Hướng dẫn sử dụng hàm Large và hàm Small trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hướng dẫn sử dụng hàm LARGE

Trong trường hợp các bạn có bài toán sau đây: cho dữ liệu trong 1 cột được lưu từ ô A1 đến ô A8, muốn tìm giá trị lớn nhất, giá trị lớn thứ 2, giá trị lớn thứ 3, …, giá trị lớn thứ n trong vùng A1:A8 thì chúng ta sử dụng công thức hoặc hàm LARGE như sau:

=LARGE(A1:A8, n)

với n tương ứng với 1,2,3, …,n là giá trị lớn nhất, lớn thứ 2 …

Hướng dẫn sử dụng hàm SMALL

Điều tương tự, các bạn có thể làm với hàm SMALL để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ thứ 2, … bằng công thức sau:

=SMALL(A1:A8, n)

với n tương ứng với 1,2,3, …,n là giá trị nhỏ nhất, nhỏ thứ 2 …

Các kiến thức liên quan:

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản