Hàm ImportJSON để làm việc với JSON API trong Google Sheets

Google Sheets gần đây ngày càng trở nên mạnh mẽ với nhiều hàm hỗ trợ người dùng có thể kết nối “ra thế giới bên ngoài” như ImportRange, ImportXML và rất nhiều những hàm đặc sản khác của Google để tích hợp và sử dụng những nguồn tài nguyên khổng lồ từ nhà cung cấp này. Học Excel Online giới thiệu bạn hàm ImportJSON để làm việc với JSON API trong Google Sheets.

ví dụ như các hàm về tài chính, chứng khoán, các hàm về phát hiện, nhận dạng và xử lý ngôn ngữ. Hiện nay, nhiều dịch vụ dữ liệu cung cấp cho người dùng API (Application Programming Interface) để có thể truy cập dữ liệu và sử dụng dữ liệu đó trong ứng dụng của mình và những kết quả được trả về thì thường ở dạng JSON (JavaScript Object Notation) vì tính gọn gàng, thân thiện và dễ xử lý hơn XML. Google Sheets đã có hàm ImportXML, thế nhưng JSON thì sao, trong bài này, chúng ta sẽ đi mở rộng chức năng của Google Sheets bằng cách viết 1 hàm ImportJson là hàm tự tạo để có thể xử lý kết quả JSON trả về từ các API đơn giản.
Chi tiết, mời các bạn theo dõi videos, đoạn code cho hàm IMPORTJSON được để ở cuối bài để các bạn có thể tham khảo và sử dụng. API chúng ta sử dụng trong bài là Dog API: https://dog.ceo/dog-api/. Chúng ta sẽ đi gọi API từ Dog API, lấy kết quả trả về từ API này rồi sau đó, lấy ra đường link tới bức ảnh cần dùng và sử dụng trong Google Trang tính của chúng ta. Các bạn có thể xem thêm video sau để biết cách sử dụng cơ bản của hàm này:

Bài viết đã cung cấp những thông tin về khái niệm cũng như ứng dụng của hàm ImportJson rồi. Các bạn có thể truy vấn thêm về khóa học Excel tại trang chủ của chúng tôi. Trân trọng!


Khóa học mới xuất bản