Hướng dẫn sử dụng hàm COLUMNS trả về số lượng cột của tham chiếu trong Excel

Với bài viết trước về hàm COLUMN, Học Excel Online đã hướng dẫn bạn cách trả về vị trí cột của tham chiếu. Trong bài viết này, ta sẽ đến với một hàm khác “na ná” là hàm COLUMNS, được sử dụng để trả về số lượng cột của tham chiếu. Cụ thể hãy đọc bài viết bên dưới, và đừng nhầm lẫn nhé!

Hàm COLUMNS, công dụng và cú pháp

Công dụng hàm COLUMNS

Hàm COLUMNS trả về tổng số lượng cột của tham chiếu nhất định.

Công thức hàm

Công thức của hàm COLUMNS như sau:

=COLUMNS(mảng tham chiếu)

Trong đó mảng tham chiếu là một ô hoặc một vùng.

 

Ứng dụng hàm COLUMNS trong tính toán với Excel

Ta có thể sử dụng hàm COLUMNS kết hợp với chức năng Table trong Excel để tự động đếm số cột như sau:

Ta có bảng mã học sinh và mã lớp. Sử dụng hàm COLUMNS cho toàn bộ bảng sẽ trả về kết quả số cột là 2.

Bây giờ, ta tiến hành nhập một tiêu đề bên cạnh. Bởi bảng có khả năng mở rộng, kết quả của hàm cũng sẽ thay đổi theo:

 

Ngoài ra, một ứng dụng khác của hàm đó là tách một cột thành nhiều cột thông qua việc kết hợp với một số hàm như OFFSETTa có thể sử dụng hàm như một phép đếm để tìm ra vị trí “nhảy cách”, từ đó phân được vị trí cột và hàng.

Tham khảo bài viết tại: https://blog.hocexcel.online/chuyen-mot-cot-thanh-nhieu-cot-bang-cong-thuc.html

Chúc các bạn học tốt, và đừng quên theo dõi những bài viết liên quan dưới đây:

Cách dùng hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu trong Excel

Hướng dẫn hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel

Tìm hiểu về hàm OFFSET tại: https://blog.hocexcel.online/?s=offset

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản