Excel ứng dụng: Tùy biến điều kiện hàm SUMIFS

Trong các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc và tác dụng của hàm SUMIFS.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập điều kiện trong hàm SUMIFS để có thể sao chép sang vị trí khác mà vẫn xác định đúng điều kiện cần tính.

Chúng ta xem xét ví dụ sau:

Đề bài: Cho bảng dữ liệu tại vùng F2:H10, tính các kết quả tại vùng B4:D7 theo các điều kiện tương ứng tại cột A (Mã) và dòng 3 (Ngày)

Cách làm:

Bước 1: Phân tích đề bài

  • Đề bài yêu cầu tính tổng theo 2 điều kiện là Ngày và Mã, do đó ta không thể sử dụng hàm SUMIF mà phải sử dụng hàm SUMIFS (ở đây chúng ta bỏ qua các hàm khác mà chỉ xét tính ứng dụng của hàm SUMIF/SUMIFS)
  • Điều kiện cần tính không phải cố định mà tùy biến, viết 1 hàm SUMIFS tại B4 rồi copy hàm đó sang các ô khác để tính
  • Điều kiện Mã và Ngày có thể thay đổi trong công thức.

Bước 2: Xây dựng công thức

Cấu trúc hàm SUMIFS(sum_range, Criteria_range1, Criteria1, …)

  • Sum_range: là cột Số lượng trong vùng bảng dữ liệu F2:H10
  • Criteria_range1: là cột Mã trong vùng bảng dữ liệu F2:H10
  • Criteria1: là điều kiện về Mã (để tương ứng với Criteria_range1), với ô B4 là điều kiện tại ô A4
  • Criteria_range2: là cột Ngày trong vùng bảng dữ liệu F2:H10
  • Criteria2: là điều kiện về Ngày (tương ứng với Criteria_range2), với ô B4 là điều kiện tại ô B3

B4=SUMIFS(H3:H10,F3:F10,A4,G3:G10,B3)

Bước 3: Tùy biến công thức theo yêu cầu đề bài

Với việc copy sang bên phải (FillRight từ B4 tới D4): với thao tác này cần cố định điều kiện tại cột A, nên ô A4 sẽ cố định cột là $A4

Với việc copy xuống dưới (FillDown từ B4 tới B7): với thao tác này cần cố định điều kiện tại dòng 3, nên ô B3 sẽ cố định cột là B$3

Vùng dữ liệu F3:H10 cũng cần cố định để khi copy công thức thì vùng này không thay đổi

Do đó công thức tại B4 sẽ được xây dựng lại thành:

B4=SUMIFS($H$3:$H$10,$F$3:$F$10,$A4,$G$3:$G$10,B$3)

Khi sao chép công thức sang các ô còn lại ta sẽ được kết quả đúng như sau:

* Áp dụng:

Cách này thường dùng trong các yêu cầu về lập báo cáo chi tiết, báo cáo theo nhiều đối tượng cùng lúc.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.