Cách tính giai thừa bằng công thức mảng trong Excel

Trong một bài viết gần đây Hoc Excel Online đã giới thiệu tới các bạn cách tính giai thừa của một số bằng cách dùng hàm FACT, ngoài cách đó ra ta có cách nào khác để tính giai thừa của một số hay không?. Hãy cùng Hoc Excel Online tham khảo bài viết này.

Cách tính giai thừa bằng công thức mảng trong Excel

Trong một số trường hợp nhất định công thức Excel thông thường không thể giải quyết được những yêu cầu phức tạp trong công việc, lúc này bạn sẽ cần trang bị thêm cho mình kiến thức về công thức mảng hay VBA

Ý tưởng kết hợp các hàm để tính giai thừa

Ta đã biết thì giai thừa được tính bằng tích của các số tự nhiên nhỏ hơn số đó (trừ số 0). Ví dụ như:

3! = 1 * 2 * 3 = 6

5!  = 1 * 2 * 3 * 4 *5 = 120

n! = 1 * 2 *… *n

Với quy luật như vậy,  ta có thể nghĩ tới việc áp dụng hàm PRODUCT trong Excel để thực hiện việc tính tích của các số đó. Ta đã biết thì hàm PRODUCT sẽ trả về tích của các tham số truyền vào trong hàm (với điều kiện là các tham số này phải là number).

Vậy tham số truyền vào cho hàm PRODUCT  là gì để có thể tính ra gia thừa của một số?. Thì câu trả lời ở đây là chúng ta sẽ sử dụng hàm ROW kết hợp với hàm tham chiếu INDIRECT để làm tham số cho hàm PRODUCT . Về các hàm này bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây để nắm được rõ hơn.

Hàm PRODUCT – Hàm nhân trong Excel.

Cách dùng hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu trong Excel.

Cách sử dụng hàm indirect trong excel, công thức và ví dụ minh hoạ.

Cách thức hoạt động của hàm mảng để tính giai thừa

Để nắm được được cách thức hoạt động của hàm:

  • Đầu tiên bạn chọn vào 1 ô trên bảng tính Excel.
  • Tiếp theo, tại Tab Formulas trên thanh Ribbon và đi theo đường dẫn như hình dưới để có thể tới được với hộp thoại Evaluate Formula.

  • Tới đây bạn chỉ việc ấn vào nút Evaluate trên hộp thoại Evaluate Formula để có thể nắm được từng bước mà Excel sẽ tính toán với ô công thức bạn vừa chọn.
  • Ở đây, mình chọn ô C5 trong Sheet1, khi bạn ấn Evaluate hộp thoại Evaluate Formula, Excel sẽ tính toán từng bước để có thể ra được kết quả.

  • INDIRECT(1 & “:” &A5): Cụm 1 & “:” &A5 Sẽ thực hiện việc ghép số 1 và dấu “:” và giá trị trong ô A5, kết quả trả về sẽ làm đối số cho hàm INDIRECT.

  • Kết quả trả về của hàm INDIRECT sẽ làm đối số của hàm ROW

  • Hàm  ROW sẽ trả về 1 mảng gồm các giá trị {1;2;3;4;5}, và nhiệm vụ của hàm PRODUCT bây giờ là tính tích của các giá trị này để ra được kết quả 120

Ta thấy kết quả tính giai thừa bẳng cách sử dụng công thức mảng hoàn toàn giống với kết quả mà hàm FACT trong Excel thực hiện. Như vậy qua bài viết này của Hoc Excel Online các bạn đã biết thêm được 1 cách nữa để tính được giai thừa trong Excel.

Ngoài ra, để có thể nắm được sâu hơn cách hoạt động của công thức mảng trong Excel bạn có thể đọc thêm các bài viết.


Hàm tính giai thừa trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng công thức mảng trong excel

Các hàm, công thức và những hằng số mảng trong excel, ví dụ và hướng dẫn sử dụng


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản